Díky INEX-SDA vyjela na zahraniční dobrovolnický pobyt také Veronika, jejíž cílovou zemí se stala Francie. Její příběh je důkazem toho, že na Evropskou dobrovolnou službu lze odjet i bez předchozí znalosti místního jazyka.

Jde to i bez znalosti cizího jazyka?

Po úspěšném ukončení vysokoškolského studia se Veronika rozhodovala, jakou cestu si zvolit a při svém hledání našla také nabídku EVS ve francouzské organizaci Solidarité Jeunesses. Tento projekt byl postaven na myšlence překročení bariér a hranic mezi kulturami, národnostmi, náboženstvími, generacemi a sociálními třídami. Cílem pak bylo vytvoření společnosti založené na míru. Veronika tak díky své EVS pracovala s mladými lidmi, kteří byli určitým způsobem vyloučeni ze společnosti, ať už z důvodu nefungujících rodin nebo různých závislostí. Kromě mládeže však v centru byli také bývalí vězni, kteří se tak znovu začleňovali do společnosti. Během celého projektu se tito lidé podíleli na kolektivním životě, v rámci kterého pomáhali uklízet, vařit, rekonstruovat budovu či s pracovat se dřevem.

Ze zájmu profese

Během svého působení v organizaci se Veronika jala iniciativy a zavedla v centru dvakrát týdně kurzy jógy. Tím sama sebe utvrdila v tom, že svou vášeň chce posunout z pouhého zájmu na profesionální úroveň, a proto si po návratu chce udělat instruktorský kurz. A protože EVS nebyla Veroniky první zkušenost s mezinárodním dobrovolnicím, rozhodla se, že po svém návratu rozhodně bude chtít vést workcamp. Dalším přínosem pro Veroniku bylo navázání nových přátelství, což vzhledem k tamnímu stylu života bylo velmi důležité.

Přestože se během svého pobytu Veronika musela potýkat se zdravotními problémy, které jí znemožňovaly vykonávat fyzicky náročné práce, po domluvě se svou mentorkou jí bylo umožněno pracovat pouze na lehčích pracích.

Náročný přechod z běžného života do kolektivního stylu života, kdy člověk sdílí každý okamžik s ostatními, však vnímá EVS jako pozitivní zkušenost!

A co ty, chceš na vlastní kůži zažít, jak funguje organizace zabývající se sociální inkluzí? Podívej se na naše stránky a dozvíš se, jak na to.