Jedná se o jeden z projektů Evropského sboru solidarity (ESC). Cílem programu ESC je umožnit mladým lidem účastnit se krátkodobých a dlouhodobých dobrovolnických projektů v zahraničí. (O Evropském sboru se můžeš víc dozvědět na našich webových stránkách, na stránkách Domu zahraniční spolupráce nebo na Evropském portálu pro mládež). Tento projekt organizujeme společně s dalšími zahraničními partnerskými organizacemi, v zemích, kde budeš moct dobrovolničit.
V rámci projektu LEAVES se dobrovolníci a dobrovolnice mohou zúčastnit workcampu v délce 15 dní v jedné z partnerských zemí. Workcampy mají různá tematická zaměření (např. péče o památky, práce v přírodě, práce s lidmi atd.). Výjezd je možný do konce září roku 2022.

Pro koho je projekt určen:
Hledáme tři zájemce*kyně, kteří chtějí pomáhat v zahraničí a kteří splňují následující podmínky.

 • účastníci*ice musí být ve věku 18-30 let (nezbytná podmínka všech projektů v rámci Evropského sboru solidarity)
 • projekt je určen primárně zájemcům, kteří mají méně příležitostí

Co to znamená?
Termín Young people with fewer opportunities je zastřešující pojem pro mladé lidi, kteří mají nějaké znevýhodnění, v jeho důsledku mají méně příležitostí (pracovních, dobrovolnických) než jejich vrstevníci. Podle organizace SALTO pojem zahrnuje např.

 • osoby čelící sociálním bariérám – např. osoby čelící diskriminaci, osoby z neúplných či nefunkčních rodin apod.
 • osoby se znevýhodněním, osoby s omezenou mobilitou
 • osoby, které mají méně příležitostí z důvodu ekonomických bariér (např. nezaměstnaní, osoby zadlužené)
 • osoby, které mají méně příležitostí z důvodu vzdělání: nízká kvalifikace, jazyková bariéra, osoby s poruchami učení atd.

Co je financováno?
Díky finanční podpoře z Evropského sboru solidarity mají účastníci*ce pokryté všechny náklady spojené s účastí na projektu po dobu 15 dní v zahraničí. 

 • ubytování a stravování na projektu
 • doprava tam i zpět na projekt
 • kapesné pro účastníky
 • zdravotní pojištění
 • případné extra náklady spojené se speciálními potřebami účastníků a účastnic

Co díky účasti na projektu získáš?
Vždycky jsi toužil*a pomáhat v zahraničí, ale něco ti v tom bránilo? Byly pro tebe klasické workcampy nedostupné? Projekt LEAVES ti umožní se jich zúčastnit a díky tomu získáš:

 • nedocenitelnou zkušenost ze zahraničí
 • nové kontakty a přátele
 • zkušenost s cestováním za hranice
 • pomůžeš na veřejně prospěšném projektu
 • zapracuješ na svém osobním rozvoji – na svých manuálních a sociálních kompetencích
 • naučíš se něco nového
 • zvýšíš svou šanci na trhu práce
 • certifikát YouthPass, který potvrdí tvou účast na projektu
 • podporu ze strany INEXu

Zaujala tě tato nabídka? Splňuješ podmínky účasti na projektu?

Dej vědět naší koordinátorce Alče, že se chceš zúčastnit projektu LEAVES.
Do emailu prosím uveď:

 • do které země by ses rád*a vydal*a
 • jaké zaměření workcampů tě nejvíce zajímá

Společně se zahraniční partnerskou organizací pak vybereme projekt, který ti bude s ohledem na tvé speciální potřeby vyhovovat.

Alena Cabalka
evs@inexsda.cz

Chceš se dozvědět o zkušenostech předchozích dobrovolníků? Přečti si anglický článek naší dobrovolnice Yoohee, která se loni v rámci obdobného projektu (projekt YOPI) vydala na workcamp do Francie.