Každoročně na dobrovolnické projekty do zahraničí a ČR vypraví i několik účastníků, kteří vyjedou s podporou našeho programu Dobrovolnictví pro všechny. Přečtěte si, co na projektu dělali a co jim účast přinesla.

Denisa

Denisa pracovala týden jako dobrovolník ve Velké Británii v malé neziskové organizaci, kde pomáhala s drobnými kancelářskými pracemi. Byla to její první zkušenost s dobrovolnictvím a navíc první zkušenost s cestou do zahraničí bez doprovodu. Na přípravě Denisy na projekt a jejím mentoringu po příjezdu spolupracovali INEX-SDA a organizace Rytmus, kde je Denisa, která má mentální postižení, klientkou.

Co se dělo po projektu: Denisa na základě své zkušenosti s mezinárodním dobrovolnictvím uspořádala s podporou Rytmusu a INEX-SDA několik přednášek, kde sdílela, co jí dobrovolnická stáž v UK dala, jaké zážitky a zkušenosti díky ní získala. V rámci Rytmusu inspirovala Denisa v ČR další 3 klienty s mentálním postižením, kteří mají nyní aktivní zájem o dobrovolnictví. Přednášek se účastnila i veřejnost, díky čemuž získal Rytmus a INEX-SDA příslib drobné finanční podpory pro tyto 3 nové zájemce. Dobrovolnická zkušenost je pro klienty s mentálním postižením nejenom seberozvojem, ale také velmi důležitou zkušeností, kterou zúročí při hledání pracovního uplatnění.*

Katka

Katka pracovala 2 týdny jako dobrovolník na Slovensku, v centru pro lidi s postižením Barlička, kde pomáhala organizovat různé aktivity. Pro Katku byla tato dobrovolnická zkušenost především o poznání svých hranic a možností, účast pro ni byla celkem psychicky a fyzicky náročná, protože předtím nikdy nebyla v roli toho, kdo pomáhá, naopak pracovala vždy jen za podpory osobní asistentky. Svou dobrovolnickou zkušenost hodnotí jako velmi přínosnou, přestože pro ni byla velmi těžká. Její příklad ukázal, že i negativní emoce a zkušenosti, kterými si dobrovolník projde, ho mohou velmi posunout.

Co se dělo po projektu: Jak díky Katce, tak díky dalším vozíčkářům (Jitka, Aleš) se podařilo navázat užší spolupráci s organizacemi zastřešujícími vozíčkáře. Téma dobrovolnictví je pro ně velmi nové, především z důvodu technických bariér a fyzických limitací. Díky všem třem dobrovolníkům a pestrosti jejich dobrovolnických zkušeností (Jitka – dobrovolnictví ve vzdělávacích aktivitách, nyní sama lektorkou, Aleš – dobrovolnictví v manuální práci, oprava farmy, Katka – dobrovolnictví v sociálních službách) se nám daří nyní ukazovat na konkrétních příkladech, že tyto bariéry lze překonávat.

Monika

Monika pracovala 2 týdny jako dobrovolník ve Španělsku, kde pomáhala s archeologickými vykopávkami. Pro Moniku byl tento projekt první zkušeností s dobrovolnictvím a především z prostředí, kde byla jediná neslyšící. Další výzvou byla spolupráce s tlumočnicí do mezinárodního znakového jazyka, který pro Moniku není mateřštinou. Komunikační bariéry se celé skupině dobrovolníků podařilo překonat již 4 den, opadly obavy a ostych především ze strany slyšících a komunikace úspěšně probíhala i v době, kdy tlumočník nebyl přítomen.

Co se dělo po projektu: Česká dobrovolnice, slyšící, která se také účastnila projektu ve Španělsku, se po této zkušenosti rozhodla začít učit znakový jazyk a propagovat tuto možnost i mezi svými vrstevníky (tlumočníků do znakového jazyka bohužel není mnoho a spolu s cenou za hodinu, ca 400 Kč, toto bývá často bariérou, proč nejsou neslyšící zváni na akce, které jsou pro širokou veřejnost). Monika po projektu prohlásila, že se cítí nyní odvážnější v komunikaci se slyšícími. Na bázi své zkušenosti uspořádala 4 přednášky, jak pro neslyšící, tak pro veřejnost, absolvovala několik rozhovorů, včetně pro TV Tiché zprávy a nyní je lektorkou znakového jazyka. Díky svému zaměstnání si našetřila na další dobrovolnický projekt v Turecku, kam vyrazila opět za podpory INEX-SDA (výběr a příprava na projekt, mentoring po příjezdu z projektu). Sdílením přínosů ze svého dobrovolnictví inspirovala Monika další neslyšící, které mají zájem vyjet na dobrovolnický projekt s INEX-SDA.

Sebastian, Petr, Míša, Ondřej, Tien

Skupina teenagerů vyrazila spolu s doprovodnou vedoucí Radkou po intenzivní přípravě na mládežnický dobrovolnický projekt do Francie, kde pomáhali s renovací místních památek a čištěním přírody. Součástí projektu také byly workshopy, debaty, hry, návštěvy okolních památek a přírody. Projektu se účastnily skupiny dobrovolníků z Francie, Německa a Řecka. Také pro tuto skupinu to byla první dobrovolnická zkušenost a první takovýto pobyt v zahraničí. V tomto případě jsme spolupracovali s organizacemi LATA a Útočiště Cheb a Dětským domovem Plumlov.

Co se dělo po projektu: Zpětná vazby od organizací, které s teenagery pracují jako se svými klienty, byla po jejich účasti na projektu velmi pozitivní. Silný zážitek z dobrovolnictví a zároveň ze skupinové dynamiky (mladí lidé byli každý z jiné lokality a s jiným sociálním handicapem), pomohl všem uvědomit si důležitost vlastní iniciativy, práce a energie, kterou do věcí vkládají a jejich potenciál i ve své situaci pomáhat jiným. Účastnili se také ponávratového setkání, které pro dobrovolníky každoročně organizujeme, kde mají možnost svou dobrovolnickou zkušenost reflektovat a hodnotit ve skupině jiných účastníků.

Chceš zažít svůj vlastní příběh na workcampu? Přečti si o našem programu dobrovolnictví pro všechny a vycestuj také!