Mohl byste se nám na začátek krátce představit a povědět nám, co vás vedlo k rozhodnutí zorganizovat workcamp v Adršpachu?

Mé jméno je Pavel Pinkava, pocházím z východních Čech, kde spolupracuji se spolkem Julinka, který . zastřešuje organizaci tohoto workcampu v Adršpachu. Workcamp jsem se rozhodl uspořádat společně se svým kamarádem. Hlavním důvodem je to, že jsem v minulosti s INEXem sám spolupracoval a několika dobrovolnických projektů ve Španělsku, Francii a Rumunsku jsem se zúčastnil. Taky jsem s INEXem spolupracoval jako dobrovolník v pražské kanceláři. Velmi se mi myšlenka workcampů líbila a říkal jsem si, že jednou bych chtěl takový „tábor“ zorganizovat. Takže letos mi přišlo, že by to byla skvělá příležitost, i když koronavirus nám to trošku narušil. Přijde mi fajn, když se na těchto táborech potkávají mladí lidé, kteří mají podobné zájmy a podobné nastavení ke světu a jsou ochotní 14 dní někde zadarmo pracovat, ještě si zaplatit cestu a žít někde ve spartánských podmínkách, ale myslím, že to, co dostávají na místě zpátky, se jim bohatě vrátí.

Takže vy jste pár dobrovolnických projektů absolvoval, a to vás potom přivedlo na myšlenku zorganizovat vlastní workcamp?

Přesně tak. Mě se ta zkušenost ze všech workcampů moc líbila. Přestože ne vždycky organizace na místě byla úplně dobrá. Ale myšlenka soužití mezi těmi lidmi mi přišla moc fajn a bral jsem to jako skvělý způsob trávení letních prázdnin a učení se jazyků. A tak jsem se rozhodl nabídnout svoje kapacity lidem, kteří by přijeli poznávat náš kraj a trošku pomoci. A to jednak manuálně, ale také svou účastí při komunikaci s  místními obyvateli. Přijde mi skvělé, že lidé na workcampech mají možnost sdílet svoje názory a zkušenosti ze svých zemí.

Můžete nám popsat na co je zaměřený workcamp, který v Adršpachu pořádáte? O co tam půjde?

Jedná se o workcamp zaměřený na ochranu životního prostředí. Takže práce se bude odehrávat v přírodě. Naším tématem je udržování vody v krajině. Jedním z hlavních cílů je vybudování několika tůní v Adršpachu a blízkém okolí. Dále chceme připravit prostředí na sázení stromů, pracovat v lese. Také chceme navázat spolupráci s obyvateli Adršpachu. Veškerá práce se bude točit kolem vody a stromů, protože i stromy jsou velmi důležitý element při zadržování vody v krajině.

Tento workcamp je tedy vhodný zejména pro ty, kteří rádi pracují venku, zajímají se o životní prostředí a rádi by se dozvěděli o ekologii něco nového?

Přesně tak, ale nejen o tom by měl tento workcamp být. Rádi bychom nabídli účastníkům možnost poznat zdejší okolí, protože je to oblast plná přírodních krás a historie. Je to kraj barokních kostelů a skalních měst. Náš kraj je bohatý i na historii a kulturu. Tato oblast je také součástí Sudet, proto je v plánu setkání s historikem. Dále chceme nabídnout například besedu s ekologem, s ornitologem. Takže je to hlavně o přírodě, ale promíchané s historií a kulturou.

Práce tedy bude doplněná o různé přednášky, workshopy a výlety, protože ty možnosti se zdají být velké. Je to tak?

Ano. Účastníkům chceme nabídnout nejen čas na výlety, ale i čas s lidmi, kteří mají opravdu co říct. Jednalo by se například i o setkání s lidmi, kteří se zabývají biozemědělstvím, aby dobrovolníci a dobrovolnice viděli, jak se dá odspoda přispívat k ochraně životního prostředí.

Cítíte tento rok s ohledem na nastalou koronavirovou krizi větší potřebu dobrovolnictví?

Já osobně to tak úplně nepociťuji, ale to je dáno i tím, že nejsem v první linii. Tady, co jsem si všiml, lidé automaticky začali šít roušky, rozvážet je do domovů důchodců, nemocnic nebo lidem, kteří si je nemohli ušít sami. V tomto ohledu vznikla dobrovolnická činnost spontánně aniž by byla jakkoliv koordinovaná. A v rámci našeho spolku Julinka také nic takového nepociťujeme. My máme spíš akce nárazového charakteru, takže tady bych neřekl, že byla zvýšená poptávka. Navíc Police nad Metují je malé město, kde většina lidí má rodinné zázemí, případně tam funguje dům seniorů nebo dům s pečovatelskou službou, takže valná většina potřebných obyvatel měla péči zajištěnou. Z toho důvodu jsem nepocítil akutní potřebu dobrovolníků.

A práce, která má být udělaná v rámci tohoto projektu, mohla by být vykonána i jinak než s pomocí dobrovolníků, kteří se chystají přijet?

Rádi bychom oslovili i místní veřejnost, aby nám pomohla například s kopáním tůní. Přijde nám důležité, aby i místní byli do těchto aktivit zapojeni. Uvažujeme o tom, že bychom tuto akci svolali na dvě sobotní dopoledne, aby se mohli zúčastnit i místní a dozvěděli se, proč to vůbec děláme a jaký to má smysl. Dalším důvodem této aktivity je, aby se dobrovolníci, kteří na workcamp přijedou, seznámili se zdejšími obyvateli. Kromě samotné práce je pro nás je důležité i to, aby se místní měli možnost zapojit, dozvědět se víc a třeba se i do budoucna těmto aktivitám sami věnovat.

Proč by dobrovolníci a dobrovolnice měli přijet právě na váš workcamp? Co je hlavní lákadlo?

Rád bych je nalákal hlavně na místní prostředí, protože se jedná o jedinečnou oblast pískovcových skalních měst, lesů, luk, nedaleko se nachází např. Broumovský klášter. Tato oblast je zajímavá také svou historií, jelikož se jedná o oblast hraniční. Doufám, že se nám podaří uspořádat přenocování v přírodě, uvažujeme i o  stopování vlků. Těšíme se i na hudbu. Myslím, že tento workcamp je pro lidi, kteří mají skutečně rádi přírodu a pobyt na čerstvém vzduchu, a přitom si chtějí užít práci ve společnosti mladých lidí podobného smýšlení. Já osobně bych určitě jel, pokud bych sám odtud nebyl.

To zní opravdu moc krásně. Moc děkuji za rozhovor. Věřím, že některé dobrovolníky namotivujeme, aby se zúčastnili právě tohoto workcampu. Ještě poslední otázka, kdy workcamp proběhne?

Náš workcamp je naplánován od pondělí 31.8. do neděle 13.9. Pokud by dobrovolníci a dobrovolnice přijeli o víkend dřív, což moc doporučuji, budou mít možnost  zúčastnit se Mezinárodní horolezeckého festivalu v blízkých Teplicích nad Metují , který nabídne filmy, besedy, koncerty, soutěže, viz www.horolezeckyfestival.cz. V takovém případě bych ale doporučil vzít si s sebou stan a přespat v areálu festivalu, protože chalupa bude pro účely workcampu volná až od pondělí 31.8..