Věříme, že lokální dobrovolnictví bude letos důležitější než kdy předtím! Chystáme se proto zrealizovat co nejvíce českých workcampů a v případě další poptávky po pomoci jsme připraveni jejich počet dále navyšovat.

Abychom to však zvládli, musíme překlenout díru po výpadku příjmů z registračních poplatků za zahraniční workcampy. A to bez tvé pomoci nedokážeme. Každoročně s námi vyjede do zahraničí přibližně 450 dobrovolníků a dobrovolnic. Pokud zůstane cestování do zahraničí omezené po celé léto, odhadujeme naši ztrátu na téměř 1 000 000 Kč. Z těchto prostředků hradíme provoz kanceláře, platy zaměstnanců, školení dobrovolnictva, chod webu a databáze, ale také třeba i poplatky za členství v mezinárodních sítích.

Proto bychom tě chtěli požádat, abys nás podpořil/a finančním příspěvkem. Věříme, že s tvou pomocí se nám podaří přečkat toto těžké období a v dalších letech budeme opět schopni vysílat naše dobrovolníky na workcampy do dalekého světa.

Děkujeme