Workcampování umožňuje poznat sebe sama, druhé lidi, cizí kultury a okusit svět způsobem, jakým se ti jinak nepoštěstí. A INEX vysílá dobrovolníky*ice do celého světa od roku 1991. To jsou nyní už tisíce (nejenom) mladých lidí, které dobrovolnictví ovlivnilo na jejich cestě životem.

I přesto jsme bohužel v neustálé nejistotě, jestli budeme moci chod organizace ufinancovat i v dalších letech. Účastnické poplatky zdaleka nepokryjí naše náklady a jsme tak odkázáni na mnohdy nejasné a rok od roku měnící se dotace, granty a podporu od státních institucí. Pomoz nám vybrat 200 000 Kč a vnést tak do financí INEXu více stability.

Proč 200 000 Kč?

I letos jsme zažili vrtkavost financí v nezisku. Jeden z našich velkých donorů se rozhodl zásadně změnit způsob udělování grantů a po 4 letech letos tak nebudeme mít jeho podporu 200 000 Kč. Příspěvkem nám pomůže pokrýt tuto nečekanou finanční díru v našem rozpočtu.

Jak tvůj příspěvek pomůže

Bez dostatečného personálního a technického zajištění je vysílání a přijímání dobrovolníků nemožné. Tvoji finanční pomoc proto využijeme na částečné pokrytí mezd zaměstnanců a na náklady spojené se správou kanceláře či rozvojem IT nástrojů.