Přemýšleli jsme nad tím, jak v aktuální situaci nejlépe pomoci, kde je třeba, a zároveň i využít naše silné stránky a expertizu. V první fázi po živelné pohromě je nutná především koordinovaná pomoc odborných složek – hasičů, policie; a humanitární pomoc zasaženým komunitám. Rekonstrukce zničených budov a prostranství však zpravidla trvají měsíce a zájem dobrovolníků může postupem času upadat. 

Proto jsme se rozhodli nabídnout naši pomoc zasaženým obcím, jejich starostům či starostkám nebo neziskovým či dobrovolnickým organizacím, a to formou workcampů.

Co je to workcamp a jak obvykle probíhá?

Workcampy jsou krátkodobé (1–⁠2 týdenní) dobrovolnické projekty. Účastní se jich průměrně 10 dobrovolníků z celého světa. Každý workcamp je veden 1–⁠3 dobrovolnými vedoucími, kteří projdou vzdělávacím cyklem a na místě se starají o organizaci skupiny.
Spektrum účastníků je široké – jsou to lidé z různých kulturních a sociálních prostředí, převážně se jedná o mladé lidi do 30 let, kteří na workcampu společně žijí, pracují a také se věnují neformálním vzdělávacím a volnočasovým aktivitám, včetně setkávání se s místní komunitou. skrze kterou poznávají historii a současné výzvy, kterým daná lokalita musí čelit.
Workcamp také vytváří prostor pro rozvoj dovedností sociálních (např. komunikace, řešení konfliktů, empatie), i manuálních (např. natírání, kopání, práce se dřevem, apod.).

Workcampy vycházejí z aktuálních potřeb v dané lokalitě a vznikají vždy ve spolupráci INEXu s místními partnery. Délka projektu, počet účastníků i pracovní náplň a další podmínky jsou na dohodě.INEX zajišťuje výběr, přípravu a pojištění dobrovolníků i dobrovolných vedoucích, monitoring a evaluaci projektů. Partnerské NNO či obce poskytnou dobrovolníkům smysluplnou pracovní náplň, ubytování, stravu a materiál potřebný k práci. Rovněž se podílí na přípravě a realizaci vzdělávacích a volnočasových aktivit.

Zamýšlený workcamp však bude vypadat trochu jinak

Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli že:
•  Účast bude otevřena pouze účastníkům žijícím v České republice
•  workcamp po dobu 7–14 dní (dle vaší potřeby) 
•  skupinu ideálně 12 osob by koordinovali 2 zkušení dobrovolní vedoucí
• volnočasový a vzdělávací program nebudete realizovat vy, ale dobrovolní vedoucí.

K zajištění nákladů na stravu a ubytování dobrovolníků během workcampu rádi využijeme účastnický poplatek 2 200 Kč, který platí každý dobrovolník, a za normálních okolností je určen na pokrytí našich administrativních nákladů.

Dobrovolníci budou počítat i s provizorním řešením ubytování. Vaší povinností bude jim zprostředkovat místo na přespání, umytí a případně uvaření jídla. Pracovní nástroje, ochranné nebo hygienické prostředky poskytujete vy, případně je lze uhradit z poplatků dobrovolníků.
Upozorňujeme, že dobrovolníci nejsou profesionálové, tudíž je nutné, aby vykonávali práci pod odborným technickým dohledem, který by měl provádět vyškolený pověřený zástupce vaší organizace/obce.

INEX zajistí dobrovolníkům pojištění odpovědnosti odpovídající zákonu o dobrovolnické službě.

Jsme otevřeni dlouhodobé spolupráci a pořádání workcampů v delším časovém horizontu tak, aby se odvedla všechna práce. Pokud tedy potřebujete pomoc s opravou komunitních budov nebo veřejných míst, neváhejte a kontaktujte nás na emailové adrese projekty.cr@inexsda.cz a společně se domluvíme na tom, jak nejlépe workcamp zorganizovat a přizpůsobit vašim potřebám

Zkontaktujte koordinátorku českých workcampů:
Nikola Šašurová
projekty.cr@inexsda.cz