V INEXu věříme, že dobrovolnictví je příležitost aktivně se zapojit a zároveň se vzdělávat a rozvíjet. Být dobrovolníkem znamená nejenom svou fyzickou prací pomáhat určitému smysluplnému projektu. V našich očích být dobrovolníkem znamená být aktivním občanem, který respektuje hodnoty druhých, kritický přemýšlí o světě, má svůj názor a následně je schopný věci ovlivňovat.

Proto pořádáme školení v rámci Cyklu globálního dobrovolnictví, kde se dobrovolníkům snažíme předat dovednosti k pochopení a porozumění globálních souvislostí a provázaností dnešního světa. A proto též lpíme na kvalitním vzdělávání našich vedoucích workcampů, kteří jsou pak schopni úspěšně se zhostit své vedoucí role a umí řešit nastalé situace v mezinárodní skupině lidí z různých koutů světa a odlišných kultur.

V neziskovém sektoru to je však s financemi bohužel napjaté. Peníze na provoz organizace získáváme z účastnických poplatků a z českých a evropských fondů, avšak ani tak to na velké vyskakování není. Což nás nutí přemýšlet o našich možnostech do budoucna. Považovali bychom ovšem za naše selhání, kdybychom dobrovolníkům v budoucnu nebyli schopni poskytovat právě naše školení. Proto se na tebe obracíme s žádostí o finanční příspěvek. I díky tvému příspěvku budeme schopni rozvíjet další aktivity a nadále šířit myšlenku mezinárodního dobrovolnictví a mezikulturního vzdělávání.

Děkujeme!

KOLIK NÁS ŠKOLENÍ STOJÍ
Za každou naší aktivitou stojí hromada úsilí i finančních nákladů. Níže můžete blíže nahlédnout, jaké máme výdaje na naše podzimní školení pro nové campleadery a dobrovolníky vyjíždějící do zemí globálního Jihu:

  • Ubytování: 11 250 Kč (150 kč/os/den)
  • Strava: 11 250 Kč (150 Kč/os/den)
  • Úhrada nákladů pro organizátora: 5 000 Kč
  • Úhrada nákladů pro školitele: 5 000 Kč
  • Doprava: 2 000 Kč
  • Materiál: 1 500 Kč
  • CELKEM: 36 000 Kč­