I když zde potomkové původních českých rodin žijí několik dekád, stále se snaží udržovat vztahy a vazby se svou původní domovinou. A tak se zde například konají různé kulturní akce, promítají české filmy či vyučuje čeština. Jednou z důležitých česko-brazilských aktivit je také vzájemné propojení skrze dobrovolnictví. 

Vysílání INEXích dobrovolníků do Bataypory probíhá čile už od roku 2008. Vzhledem k tomu, že dobrovolníky vysíláme přes půl světa, dobrovolnické projekty jsou v Bataypoře vždy minimálně na tři týdny. Aktivity dobrovolníků zde jsou různorodé od podpory pořádání kulturních akcí, práce kolem památného centra, přes prací s dětmi, přírodou či v oboru turistiky. 

Letošní rok je výjimečný tím, že díky projektu podpořenému Ministerstvem zahraničních věcí ČR probíhá tato výměna oboustranně a můžeme hostit dvě brazilské dobrovolnice na INEXím workcampu v Dýšině. Součástí projektu je také návštěva zástupců Památního centra Jindřicha Trachty v ČR. Památní centrum pečuje o zachování česko-brazilského kulturního spojení a je důležitým partnerem INEXu při vysílání dobrovolníků do Bataypory. A právě tuhle organizaci a její misi bude ve večerní debatě zastupovat Leonida Trachtová. 

Leonida do Amaral Trachta da Silva je rodačkou z Bataypory, a dcerou Jindřicha Trachty, jednoho z budovatelů Bataypory. Jak už jejich jméno napovídá, její rodina má české kořeny a s jejími ozvěnami se setkávala již od dětství. Během večera naopak ale ona pomůže nám poznat historii Bataypory, příběh své rodiny, ale i to, jak vypadá česká kultura v Brazílii, jaké české stopy jsou zde stále patrné a jaké vztahy s Českou republikou jsou stále živé.

Zajímá tě, jak se žije české diaspoře na druhém konci světa, jak se vlastně stalo, že se v Brazílii ocitla česká komunita, která má Baťovo jméno v názvu své vesnice? To a mnohem více se dozvíš na naší akci v kavárně Bílá vrána v Praze a to v úterý 6. září od 18:30, kde se potkáš přímo se zástupci z vesnice Batayporã v Brazílii.