Každý rok organizujeme spolu s lokálními partnery po celé republice desítky workcampů, které přinášejí neocenitelnou pomoc komunitám, umožňují vzájemná setkávání napříč kulturami, podporují obnovu kulturně-historických památek, ekologii, místní komunitu a práci s lidmi se znevýhodněním či seniory. Letos proběhne celkem 26 úžasných mezinárodních mezinárodních projektů, za jejichž organizací se skrývá spousta příprav, práce, plánování, propagace atd.

Proč jsou vedoucí klíčoví?

Úspěch každého workcampu stojí na oddaných vedoucích. Tito lídři a lídryně se však nerodí sami od sebe. Musíme je najít, vybavit potřebnými dovednostmi a odměnit je za jejich neocenitelnou práci alespoň symbolickým kapesným. A stejně tak by workcampy nemohly proběhnout bez odpovídajícího zázemí a každodenní práce našich koordinátorůů*ek.

Proč to má smysl

Ať už se jedná o neziskové organizace, obce nebo jednotlivé nadšence, workcampy v Česku každý rok pomáhají k realizaci desítek prospěšných mezinárodních mezinárodních projektů a pomoc dobrovolníků a dobrovlnic je pro tyto iniciativy nenahraditelná.

Vedení workcampu je také skvělou příležitostí pro osobní rozvoj. Především pak pro  vedoucí, kteří se během projektu naučí, jak obstát v roli leadera*ky mezinárodní skupiny, zlepší se ve svých organizačních a komunikačních dovednostech a zároveň při tom všem poznají Česko z nové perspektivy.

Jak můžeš pomoci?

Každý příspěvek, velký či malý, nám pomůže zajistit, aby se česká workcampová sezóna maximálně vydařila. 

 1. Daruj hned: Každá koruna se počítá a tvá podpora nám pomůže dosáhnout cíle 150 000 Kč   
 2. Daruj pravidelně: Pravidelné dary nám poskytují stabilitu, umožňují dlouhodobé plánování a realizaci aktivit
 3. Sdílej výzvu: Pomoz nám šířit povědomí o workcampech tím, že výzvu budeš sdílet s rodinou a přáteli.

Příprava českých workcampů vyjde v roce 2024 na 1 330 787 Kč.
Pomoz nám vybrat 150 000 Kč, které nám pomohou pokrýt část nákladů.

Co pomohou pokrýt finance ze sbírky?

Organizace českých workcampů:

 • Příspěvek na náklady vedoucím workcampů v ČR (60,- vedoucí/den)
  17 000 Kč
 • Cestovné vedoucích na/z workcamp/u
  28 000 Kč
 • Cestovné zaměstnanců na monitoring workcampů (návštěva na každém workcampu)
  10 000 Kč
 • Provoz emergancy telefonu a internetu
  2 000 Kč
 • Software na správu přihlášek
  3 000 Kč

Školení vedoucích:

 • Příspěvek pro dobrovolné školitele
  20 000 Kč

Provozní a nezbytné náklady:

 • Provoz kanceláře
  10 000 Kč
 • Účetnictví
  7 000 Kč
 • Propagace českých workcampů a cyklu pro dobrovolné vedoucí
  16 000 Kč

Osobní náklady:

 • Mzda kordinátorky programu
  37 000 Kč

Kompletní rozpočet nákladů na organizaci českých workcampů na rok 2024 k nahlédnutí zde.