Víš, že než dočteš tuto stránku, bude Youtube bohatší o 500 hodin videa? A nebo že za sekundu, kterou ti trvá přečíst toto slovo, přibude na Twitteru 9 000 nových příspěvků (vypočítáno z cca 500 000 tweetů zveřejněných za 1 minutu a 700 milionů tweetů za jediný den)? Není to fascinující?

A to nás přivádí na následující otázky. Co sledovat? Kam se dívat? Jak zůstat v obraze a neutopit se v záplavě potřeby sdílet své názory a zážitky s celým světem v rámci svobody slova?

Pokud si kladeš podobné otázky a toto téma se tě dotýká (v podstatě se ale dotýká každého, kdo má alespoň jeden účet na některém ze sociálních médií a pravidelně brouzdá internetem), pak E-TICK, náš nový online kurz zaměřený na etickou komunikaci, je něco pro tebe.

Kurz přináší různé materiály, cvičení a pokládá mnoho otázek, které mají za cíl podpořit mediální gramotnost a vybudovat solidní porozumění etické komunikaci v dnešní době. Kdy se často stáváme tvůrci a šiřiteli zpráv.

Jak lze v tomto nerovném světe komunikovat lidsky a způsobem, který přispěje k pozitivní změně, především mluvíme-li o mocenských strukturách mezi globálním Jihem a Severem?

Jak porozumět světu přehlcenému obrázky a slovy, aniž bychom rezignovali na kritický vhled a pozornost vůči druhým?

Jak pečovat v online prostoru o sebe i ostatní uživatele?

Věříme, že se E-TICK stane cenným nástrojem pro naše dobrovolníky a dobrovolnice, školitele a školitelky, pracovníky a pracovnice s mládeží a všechny nadšence pro globální spravedlnost a společenskou změnu.

V čem je kurz skvělý?

  • Je zadarmo a přístupný všem, kteří ovládají střední úroveň angličtiny
  • Jednotlivé moduly kurzu lze procházet nezávisle dle vlastních možností a rychlosti
  • Celková délka kurzu je tak akorát. Ani nudně povrchní a krátká, ani příliš zatěžující – odhadujeme 2-4 hodiny pro každý ze 4 modulů
  • Lekce jsou interaktivní! Kombinují čtení, cvičení s vizuálními materiály, videa, kvízy, karty a psaní vlastních poznámek na nevirtuální fyzický papír dle vlastního výběru
  • Témata jsou trefná a velmi aktuální
  • Poté, co projdeš všechny 4 moduly, čeká tě certifikát

Klíčová slova: etická komunikace, mediální gramotnost, mezinárodní dobrovolnictví, mezinárodní rozvoj, mocenské struktury mezi globálním Sverem a Jihem, kultura, společenské konstrukty, zdravé digitální bytí

Věř nebo ne, vytváření E-TICK kurzu nás všechny nesmírně bavilo! Trvalo nám to několik měsíců a spolupracovali jsme na něm se Slovinskými Závod Voluntariat a Družstvo Humanitas, s Irským Comhlamh a Italským FOCSIV. Doufáme, že si jej užiješ minimálně tak jako my!

Také jsme nesmírně vděční celému testovacímu týmu čítajícímu 50+ lidí z celé Evropy. Bez jejich zpětné vazby a konstruktivní kritiky by kurz vůbec nebyl tak skvělý jako je dnes.

A v neposlední řadě chceme poděkovat Evropské Unii a programu ERASMUS+, který nám finančně umožnil tento kurz vytvořit.

A teď už směle na to.

Pro více informací o kurzu kontaktuj vzdelavani@inexsda.cz