Za krajany do Bataypory

26. srpna 2019 - 13. září 2019 (19 dnů)

Brazílie
MANU
18+
Eng, Portug, Spa
Počet dobrovolníků: 4
Volná místa celkem: 2
Vybrat Vybráno
Kód projektu: SDA 007
Jazyk workcampu
Eng, Portug, Spa
Požadovaný věk
18 let
Počet dobrovolníků
4
Volná místa celkem
2

Popis

Batayporã byla založena J. A. Baťou v roce 1953 a dodnes zde žije česká komunita. Jedním z Baťových spolupracovníků byl i Jindřich Trachta, pozdější starosta Bataypory. V jeho batayporském domě bylo v roce 2001 otevřeno regionální muzeum Pamětní Centrum J. Trachty / Centro de Memória Jindřich Trachta s cílem zachování a rozvíjení české kultury a tradic v kraji a rozšíření obzoru mladých obyvatel města Batayporã. V roce 2019 proběhne v Bataypoře již 12. ročník workcampu za účasti českých dobrovolníků. Tento projekt dlouhodobě slouží k posilování vazeb mezi Českou Republikou a komunitou v Bataypoře, prohlubování vzájemného poznání obou kultur. Díky setkání s českými dobrovolníky je místní komunita více motivovaná zajímat se o své kořeny a původ města a jsou inspirováni k dobrovolnické práci. Účastníci workcampu budou mít možnost poznat do hloubky českou krajanskou komunitu ve městě, které před padesáti lety uprostřed neprostupné džungle pomáhali založit českoslovenští občané, jejichž potomci zde žijí dosud, navázat mnohá přátelství a zažít dobrodružství v brazilské přírodě.

Místo

Město Batayporã leží ve státě Mato Grosso do Sul, přibližně 5 hodin cesty autobusem od jeho hlavního města Campo Grande a 10 hodin autobusem od města São Paulo, kde je mezinárodní letiště. Batayporã byla založena Janem Antonínem Baťou uprostřed pralesa v roce 1953 jako poslední ze čtyř tzv. „Baťových měst“. Mezi Baťovými spolupracovníky byli i mnozí českoslovenští občané, kteří ze země odešli během druhé světové války nebo bezprostředně po ní ve strachu z komunistického režimu. V současné době má Batayporã i s venkovskou zónou přibližně 10 000 obyvatel.

Požadavky

Znalost alespoň základů portugalštiny, případně španělštiny (nejméně 2 ze 4 účastníků). S přihláškou pošlete stručný motivační dopis (max. 1 strana A4), který zašlete na email: workcamp@inexsda.cz Tento projekt patří do Cyklu globálního dobrovolnictví a jeho neoddělitelnou součástí je PŘEDODJEZDOVÉ SETKÁNÍ. Po odeslání online přihlášky nám zašlete také MOTIVAČNÍ FORMULÁŘ. Formulář i více informací o přihlášení na setkání najdete na http://bit.ly/cyklus_globálního_dobrovolnictví

Práce

Komunita v Bataypoře vybudovala na pozemku Pamětního centra J. Trachty kapličku za účelem umístění kopie Pražského Jezulátka (Menino Jesus de Praga), které mají místní obyvatelé ve velké úctě. Vzorem pro kapličku byla obdobná stavba stojící ve Veselí nad Moravou, nedaleko rodiště J. Trachty. Kaplička se stala místem ke společnému setkávání nad modlitbou a symbolem upevnění vazeb mezi Českou republikou a Brazílií. Dobrovolníci se v rámci projektu budou podílet na zvelebování Pamětního Centra Jindřicha Trachty, budou pracovat na úpravě náměstí a provádět zahradnické práce. Další činností dobrovolníků bude příprava a pomoc s organizací výroční oslavy Kapličky Pražského Jezulátka a s tím spojeného lokálního festivalu. Bude velmi vítané, když dobrovolníci přijdou s vlastní iniciativou aktivit pro festival na základě svých dovedností (hudba, tanec, divadlo, rukodělná činnost, pečení/vaření apod.) a zapojí do příprav a realizace těchto aktivit místní. Oslava Kapličky proběhne o víkendu 7.- 8.9. Přečtěte si článek od dobrovolnice Petry, která na workcamp vyrazila v minulém roce: https://www.inexsda.cz/blog/batova-dobra-voda

Ubytování

Ubytování bude zajištěno v rodinách. Stravování dobrovolníků bude zajištěno částečně v rodinách, částečně ve školní jídelně.

Lokalita

Poznámky

Mimo pracovní čas je důležitou součástí pobytu dobrovolníků v Bataypoře pro navázání hlubších vztahů s místními a společné trávení volného času. Je možné uspořádat filmové promítání pro místní či přednášku, účastníci mohou přijít s vlastní aktivitou/workshopem dle svých dovedností. Jsou zde k dispozici hudební nástroje. Lze podnikat výlety za krásami místní přírody, například k veletoku řeky Paraná či na jiná místa, kam vedou trasy sítě turistických značek KČT. Upozornění: Kouřit je možno pouze pod širým nebem, nikde v uzavřených prostorách ani na pokojích. Konzumace alkoholických nápojů pouze s rozumnou mírou. Batayporã je malé místo, kde se všichni znají, a dobrovolníci zde reprezentují obraz celé České republiky. Je zcela vyloučeno a striktně zakázáno užití drog, které jsou v Brazílii nelegální a zakázané, jako např. marihuana.

Vybráno: workcampů
Vyplnit přihlášku