Scroll to top

Příležitosti pro středoškoláky – online databáze projektů pro středoškolské studenty

Popis záměru

Když jsem ještě studovala na střední škole, chtěla jsem se nějakým způsobem zapojit a být „aktivní“, stejně jako kamarádi, které jsem měla například v Praze. Problém byl, že jsem vůbec netušila, kde hledat, jaké jsou možnosti, koho se zeptat apod. Přemýšlela jsem tedy teď nad tím, jak by bylo možné ukázat studentům i menších základních a středních škol či daleko od větších měst, že i oni se můžou zapojit, ať už do organizací, soutěží, mohou vyjet do zahraničí atd. Napadlo mě, že bych chtěla nějakým způsobem propagovat různé mimoškolní aktivity a další možnosti rozvoje právě na takových školách.

Ráda bych vytvořila databázi příležitostí pro studenty středních škol, které se nacházejí mimo velká města. Tzn., že nabídka příležitostí je diametrálně odlišná od studentů z měst jako je Brno či Praha. Databáze by měla napomoci tomu, aby kontaktním osobám, které by měly zájem být těmi aktivními na svých školách, odpadla nutnost příležitosti vyhledávat. Databáze by obsahovala na jedné straně školy a na druhé straně organizace, které nabízejí studium v zahraničí na sš, přednášky, soutěže, možnosti výjezdu na výměny mládeže nebo workcampy atd.

S ČÍM POTŘEBUJI POMOCI

  • vyhledávání příležitostí pro středoškoláky
  • vytvoření a aktualizace databáze
  • propagace projektu
  • hledání a komunikace se školami
  • cokoli dalšího souvisejícího s vedením projektu, stačí nadšení pro téma 🙂

Kontakt

Helena Pechová
pechhel@centrum.cz

Cestovatelský a info večer v Praze: Brazílie a Itálie

Přijď si poslechnout inspirativní přednášky našich dobrovolníků*ic, kteří letos vyrazili na workcampy do Itálie a Brazílie a zjisti, jak se takového projektu můžeš zúčastnit také. Akce je zdarma, ale prosíme o registraci, ať víme s kolika lidmi počítat.