Scroll to top

Jak se přihlásit na GLEN

Příprava

Pročti si pozorně kritéria a zvaž, zda je splňuješ (obzvlášť část týkající se účasti na seminářích a zapojení po návratu).
Vyber si konkrétní projekt, kam můžeš přispět svým vzděláním, zkušenostmi, kvalifikací apod. Tvá práce spočívá především v podpoře činností, které daná organizace realizuje (není tedy potřeba dlouholetá kvalifikace v oboru).

POZOR! GLEN je vzdělávací cyklus, který je z velké části zaměřený na sebereflexi a účastníky provází procesem seznamování se s vlastní pozicí v rámci globálních nerovností a způsoby, jak se k těmto nerovnostem postavit – před přihlášením si ověř, že máš chuť a čas zúčastnit se všech tří týdenních seminářů a že budeš mít prostor na realizaci akčního projektu po návratu ze stáže!


Přihlašování krok za krokem

 • Pročti si, v čem spočívá GLEN vzdělávací cyklus.
 • Pročti si projekty. Pokud máš nějaké doplňující dotazy, kontaktuj nás na vzdelavani@inexsda.cz
 • Vyber si dva projekty, které Tě zaujaly a kterými bys rád/a doplnil/a svůj vzdělávací cyklus.
 • Pozorně si pročti pokyny pro přihlášení a nezapomeň svou kompletní přihlašovací složku doručit v předepsané formě do 15. 1. 2019, 12.00 SEČ (prodloužená uzávěrka)

Pokyny k přihlašování

Přihláška je kompletní a platná jen v případě, že:

1) Obsahuje všechny náležitosti

 • přihlašovací formulář – vyplněný a podepsaný
 • motivační dopis – Na jaké otázky v motivačním dopise odpovědět a jak má být dlouhý, je popsáno na konci přihlašovacího formuláře. Text odděl do odstavců, které budou pojmenované podle otázek z formuláře (např. první odstavec ponese název 1. Why are you applying to GLEN?). Nevynech žádný bod. Doporučujeme nepodcenit část o motivaci a kde a jak uplatníš svou zkušenost po návratu.
 • životopis formátu Europass včetně fotografie
 • přílohy – potvrzení o studiu pro studující, diplom/maturitní vysvědčení u pracujících a případně další dokumenty – doporučující dopisy, certifikáty apod. – max. tři, které považuješ za nejvíce relevantní.

2) Je zaslána v předepsaném formátu

 • životopis, vyplněný přihlašovací formulář a motivační dopis jsou v jednom pdf dokumentu pojmenované Jméno-Přijmení-CZ-2019.pdf
 • přílohy samostatně v pdf formátu
 • všechny dokumenty jsou zaslány společně, ve formátu .zip o maximální velikosti 3 MB (!)

3) Je zaslána elektronicky na adresu prihlaska.glen@gmail.com

4) Je zaslána nejpozději 15. 1. 2019 ve 12:00 SEČ (prodloužená uzávěrka) – později podané přihlášky nebudou zařazeny do výběrového řízení

5) Uchazeč/ka zaplatil/a přihlašovací poplatek 300,- Kč na účet INEX-SDA: 21 00 11 41 78/2010.

 • Jako variabilní symbol uveď datum narození (ve formátu ddmmyyyy)
 • do zprávy pro příjemce zadej „GLEN_PŘIHLÁŠKA“ a Tvé jméno a příjmení.

Důležité

Přihlásit se můžeš max. 3×. Po třech neúspěšných pokusech o přijetí do programu bude Tvá přihláška bohužel zamítnuta.
Přihlášku (včetně motivačního dopisu, životopisu a příloh) podávej pouze elektronicky!
Ručně psané, nekompletní přihlášky a přihlášky doručené jinak než elektronickou formou budou zamítnuty!

Výběrové řízení

Výběrové řízení je dvoukolové:

 • první kolo je podání přihlášky
 • druhé kolo bude probíhat 1 den během víkendu 2. – 3. 2. 2019 v Praze

Byl/a jsi přijata?

INEX-SDA Tě bude informovat emailem a zašle Ti detailní informace k dalším krokům.
Pokud jsi vybrán/a, zavazuješ se k účasti na přípravných seminářích v Německu a ČR, které jsou nejen zajímavé obsahem, ale také klíčové pro celkový koncept projektu. Neúčast na seminářích znamená automatické vyřazení z projektu.

Jako účastník/ice projektu získáváš stipendium, které:

 • hradí účast na třech mezinárodních seminářích o celkové délce 3 × 5 dní (ubytování, strava, cestovné, lektorné,…)
 • přispívá na náklady spojené se stáží (víza, pojištění, zdravotní příprava, cestovné, ubytování, strava,…)

Přidělení stipendií je závislé na poskytnutí dotace ze strany MZV/České rozvojové agentury a německého Ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Důležité

Tvé finální zařazení do projektu proběhne až po úhradě účastnického poplatku programu ve výši 5.000 Kč na účet INEX-SDA: 21 00 11 41 78/2010. Jako variabilní symbol uveď datum narození (ve formátu ddmmyyyy) a do zprávy pro příjemce zadej „GLEN_POPLATEK“ a Tvé jméno a příjmení.

Kontakt

Dotazy můžeš zasílat koordinátorce projektu, Barboře Nechanické na vzdelavani@inexsda.cz

A co dál? Přidej se na Ponávratové setkání, 27.-29.9.

Jedeš letos na workcamp a nebo ho dokonce povedeš? Nezapomeň se přihlásit na setkání a užij si super víkend, který udělá za tvojí letošní dobrovolnickou zkušeností krásnout tečku.