Scroll to top

Tvoje edu cesta s INEXem

Zjisti jak se s námi můžeš posunout dál

Jedním z našich cílů je motivovat dobrovolnice*íky k rozvíjení, vzdělávání, uvědomování si důležitých faktů i souvislostí a navazování respektujících přátelství po celém světě.

Jedním z našich cílů je motivovat dobrovolnice*íky k rozvíjení, vzdělávání, uvědomování si důležitých faktů i souvislostí a navazování respektujících přátelství po celém světě.

Věříme totiž, že jen dlouhodobým působením máme možnost přispět k naší vizi: Společnosti, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu.

Kterými aktivitami
prošli naši
dobrovolníci*ice?

* pro více informací klikni na pozici.

*Pozicemi dobrovolníci*ice neprocházípostupně. volí si cestu podle svých priorit, zájmůa možností. Mrkni se na konkrétní příklady. účastník*iceworkcampu vedoucí workcampu školitel*ka Účastník*ice workcampuv ČR a teenage Účastník*iceworkcampu v zahraničí Účastník*ice family workcampu Účastník*ice workcampuv globálním jihu Účastník*ice Dobrovolničvína den Dobrovolník*icev INEXup projektu Referent*ka a ambassador*ka Vedoucí workcampu Stážista*ka Účastník*ice dlouhodobéhodobrovolnického projektu Vedoucí workcampuv zahraničí Účastník*ice dalšíchrozvojových školení Člen*ka INEXu

Účastník*ice workcampu v ČR a teenage

Pravidelně se s INEXem můžeš účastnit školení zaměřených na osobnostní rozvoj či konkrétní témata související s dobrovolnictvím. Většinou stačí mít zkušenost z workcampu a motivaci zkušenosti ze školení využít v osobním životě i v dalších dobrovolnických krocích.

Účastník*ice workcampu v zahraničí

Vyjeď dobrovolničit na týden až tři do jedné ze 50 zemí světa. Projekty jsou nejrůznějšího zaměření, rozhodně si ale procvičíš cizí jazyk, potrénuješ samostatnost i týmovou spolupráci.

Účastník*ice family workcampu

Tzv. family workcamp je otevřen i rodinám s dětmi, mezinárodní skupina tak má odlišnou dynamiku, než ta na běžném workcampu. Přinese ti zkušenosti v oblasti flexibility, komunikace i kreativity.

Účastník*ice workcampu v globálním Jihu

Zajímalo by tě jet na workcamp třeba do Tanzánie, Indie nebo Brazílie? I takové nabízíme. A s nimi i skvělé školení a kupu zkušeností v oblasti interkulturní komunikace, sebeřízení i flexibility.

Účastník*ice Dobrovolnictví na den

Nemáš kapacitu na workcamp, ale na den se občas utrhneš? I jednodenní workcamp může přinést spoustu inspirace i možností k učení, a zároveň pomoci místním partnerům.

Referent*ka a ambassador*ka

Líbí se ti, co INEX dělá a říkáš si, proč to vlastně neznají všichni? Můžeš s naší podporou prezentovat svoje zkušenosti z workcampu studentům*kám či veřejnosti a vypilovat své prezentační dovednosti, nebo nahlédnout pod pokličku marketingu a svoji cestu zviditelnit na INEXích sociálních sítích.

Dobrovolník*ice v INEXup projektu

INEXup je startupový a vzdělávací program, který podporuje dobrovolníky v jejich záměru realizovat vlastní projekt. Nemusíš ale hned přijít s vlastní iniciativou. Klidně se zapoj do projektů, které už běží.

Vedoucí workcampu

České workcampy potřebují své leadery, kteří vedou mezinárodní skupinu dobrovolníků*ic a jsou spojkou mezi nimi, místním partnerem a INEXem. Vedení nabízí skvělou příležitost k seberozvoji a získání nových dovedností, které se ti budou hodit jak v osobním, tak profesním životě.

Stážista*ka

České workcampy potřebují své leadery, kteří vedou mezinárodní skupinu dobrovolníků*ic a jsou spojkou mezi nimi, místním partnerem a INEXem. Vedení nabízí skvělou příležitost k seberozvoji a získání nových dovedností, které se ti budou hodit jak v osobním, tak profesním životě.

Účastník*ice dlouhodobého dobrovolnického projektu

Dobrovolnictví trvající až jeden rok má samozřejmě obrovský dopad na hostitelskou organizaci i samotného*ou dobrovolníka*ici. Doslova mění životy. S INEXem máš dvě možnosti – vyjet na dlouhodobý “workcamp” či projekt v rámci programu Evropský sbor solidarity (zde je ale věkové omezení a dá se vycestovat jen do specifických zemí).

Vedoucí workcampu v zahraničí

České workcampy potřebují své leadery, kteří vedou mezinárodní skupinu dobrovolníků*ic a jsou spojkou mezi nimi, místním partnerem a INEXem. Vedení nabízí skvělou příležitost k seberozvoji a získání nových dovedností, které se ti budou hodit jak v osobním, tak profesním životě.

Účastník*ice dalších rozvojových školení

Pravidelně se s INEXem můžeš účastnit školení zaměřených na osobnostní rozvoj či konkrétní témata související s dobrovolnictvím. Většinou stačí mít zkušenost z workcampu a motivaci zkušenosti ze školení využít v osobním životě i v dalších dobrovolnických krocích.

Člen*ka INEXu

Staneš-li se členem*kou INEXu, budeš mít možnost spolurozhodovat o směřování celé organizace. Členové jsou v častém kontaktu, vídají se na akcích a snaží se svoji oblíbenou neziskovku posouvat dopředu.

CESTY NAŠICH DOBROVOLNÍKŮ*IC

Iniciovala svůj vlastní projekt v INEXup

Na 3 měsíce dobrovolničila v Keni

Účastnila se workcampu v Itálii

Iniciovala svůj vlastní projekt v INEXup

Na 3 měsíce dobrovolničila v Keni

Účastnila se workcampu v Itálii

Iniciovala svůj vlastní projekt v INEXup

Na 3 měsíce dobrovolničila v Keni

Účastnila se workcampu v Itálii

Proč „spirála“?

Protože si představujeme, že ať dobrovolnictvo prochází jakýmikoli aktivitami, roste. Vzdělává se. Nasává zkušenosti, znalosti, dovednosti, uvědomuje si a upevňuje vlastní postoje a hodnoty. Rozšiřuje obzory. Prostě šlape po nějaké cestě, která vede stále dál a dál až do nekonečna, ale zároveň rozšiřuje svůj radius, protože všechna ta nabytá moudra by se do úzkého perimetru prostě nevešla. A co si budem povídat, občas je to pěkný uragán 🙂

Jak to vypadá obvykle?

INEXí vzdělávací spirála nemá jasné postupné kroky. Nic není první a nic nemusí jít po sobě. Prostě si podle svých priorit vyber, co ti nejvíc vyhovuje, a začni. Sám*sama pak zvolíš svoje další kroky a pokud budeš váhat, rádi*y ti pomůžeme na ně přijít. Každý může začít, kde chce, ale je pravda, že základ naší spirály tvoří linka „účast na workcampu“ à „vedení workcampu“ à „školení vedoucích workcampu“. Tam je ta posloupnost přirozeně daná, protože vést workcamp bez předchozí účasti na něm je dost obtížné. Ostatní aktivity jsou volitelné, dobrovolnictvo do nich vstupuje podle svých momentálních zájmů a potřeb.

Kde sledovat, kam se posouvám?

Naše aplikace IM-PROVE je postavená tak, aby vám překládala konkrétní situace z dobrovolnických projektů do jazyka kompetencí (znalostí, dovedností, hodnot a postojů). Můžeš tam zadávat všechny své projekty a získávat body k jednotlivým kompetencím a zároveň plánovat, na čem ještě potřebuješ zapracovat. V sekci profil totiž vidíš kompetence ve formě medailí, které se s přidáváním nových zkušeností barví do brozova, stříbrna a do zlata podle toho, kolik zkušeností jsi již nasbíral*a. 🙂 

Více o propojení „spirály“ a vize INEXu

Spirála reprezentuje vzdělávací strategii INEXu. Každý*á dobrovolník*ice je jedinečný*á, každý*á má jiné zkušenosti, kompetence a potřeby, proto nabízíme širokou paletu aktivit tak, aby každý*á mohl*a naskočit do té z nich, která jí*mu v té chvíli nejvíc vyhovuje. Ať už chce vyjet za hranice a zkusit si mluvit dva týdny jen cizím jazykem, nebo chce právě raději začít s projektem v Česku, protože se potřebuje nejprve rozmluvit v angličtině a nabrat sebevědomí. Zároveň si ale po návratu z první (druhé, třetí…) aktivity má stále z čeho vybírat.

Je pro nás důležité, aby naši*e dobrovolníci*ice rozvíjeli své znalosti, dovednosti, hodnoty a postoje dlouhodobě. Věříme totiž, že jen dlouhodobým působením máme možnost přispět k naší vizi: Společnosti, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. Mladí lidé se díky tomu stávají uvědomělými občany, starají se zodpovědně o svět okolo sebe, ať už ve své komunitě či za jejími hranicemi, a v neposlední řadě rozvíjí svoji osobnost a upevňují se v tom, kým jsou a kam směřují.

Kontakt

Jana Hejkrlíková
jana.hejkrlikova@inexsda.cz
+420 731 168 929

Grilování (nejen) vedoucích v Praze, 23.5.

Už tradičně se sejdeme u dobrého jídla a pití. Popovídáme si o vedení workcampů v Česku, co to přesně znamená, co díky tomu můžeš zažít, ale také o všem ostatním. Akce je pro INEXí zaměstance a zaměstnankyně, stážisty*ky, aktivní dobrovolníky a dobrovolnice i všechny ty, kteří na workcampu byli už před delší dobou, nebo neopak ty, kteří nad tím teprve přemýšlí. Těšíme se na tebe!