Předodjezdové přípravné setkání ti umožní nahlédnout na globální témata z různých úhlů pohledu a zasadit vlastní dobrovolnickou zkušenost do širšího kontextu. Workcampy jsou v dnešní době ideální příležitostí, jak bez předsudků získat přímou zkušenost s interkulturním prostředím, porozumění a respekt k jiným kulturám.

Co tě čeká
• prostřednictvím metod neformálního učení a diskuzí pronikneš pod pokličku etického dobrovolnictví v globálním kontextu
• inspirativní víkend, během kterého budeš mít možnost lépe poznat nejen další dobrovolníky, tým INEX-SDA, ale i sám/a sebe
• potkáš se s dalšími dobrovolníky, kteří vyjíždějí na podobné projekty a budeš mít příležitost s nimi sdílet své zkušenosti, očekávání a motivace
• i přesto, že cílem setkání není nabídnout komplexní cestovatelské rady, část setkání bude věnována sdílení praktických doporučení zkušených lektorů a užitečných zdrojů informací
• některé části setkání budou probíhat v angličtině
• ubytování a stravu zajistíme, účastníci si hradí dopravu na místo školení

Co JE cílem předodjezdového setkání?
Rozvinout kritické myšlení, sebe-reflexi, mediální gramotnost a seznámit se se základy kritického globálního vzdělávání v kontextu mezinárodního dobrovolnictví.

Co NENÍ cílem předodjezdového setkání?
Poskytnout informace k praktické přípravě (např. co si vzít s sebou) nebo informovat o reáliích projektových zemí.

Co si z předodjezdového setkání odvezli účastníci, kteří ho absolvovali v roce 2016?
„Aha efekt – uvědomění si situací, kulturních kontextů…, řešení situací, do kterých se mohu dostat, učení skrze příběhy jiných.“

„Můj vliv na okolí je větší než jsem si myslela, se spoustou problémů se člověk může snadno srovnat…“

„Setkání jsem brala jako povinnost, kterou musím splnit, ale předčilo mé očekávání – bylo to praktické a obsahovalo důležité věci k zamyšlení.“

„Myslel jsem si, že setkání bude ztráta času, ale mé očekávání se nenaplnilo. Mám pocit, že díky tomuto víkendu budu lepším dobrovolníkem.“

„Byly zodpovězeny všechny mé otázky, dostal jsem maximum potřebného.“

„Moc se mi líbila vyváženost, početnost a různorodost týmu.“

„Bála jsem se, aby nešlo o promrhaný víkend, moje obava byla ale na 100% vyvrácena.“

„Bylo to inspirativní, obohacující, ve společnosti skvělých lidí, zábavné a užitečné.“

„Na setkání jsem vůbec jet nechtěla a považovala jsem to jen za nezbytnou podmínku, vůbec jsem nechápala smysl celého víkendu. Zpětně to hodnotím jako jednu z nejcennějších zkušeností. Až na Taiwanu jsem pochopila, proč má smysl se zabývat globálním dobrovolnictvím. Bylo to tolik odlišné od jiných krajin kde jsem dosud byla! Kdybych na to nebyla alespoň částečně připravená, odletím hned druhý den domů. Můj sešit s poznámkami mi pomáhal po celý pobyt. Upřímně děkuji za předodjezdové setkání a podněty k zamyšlení na něm otvírané!“

Máš otázky? Napiš na vzdelavani@inexsda.cz.

Chceš se o setkání dozvedět více? Mrkni na podrobnější informace!