Scroll to top

Dobrovolnictví v zahraničí i v Česku

Dobrovolnictví v zahraničí i Česku. Projekty probíhají v Evropě, Asii, Africe a Americe. Výběr od jednotýdenních po roční projekty.

Proč dobrovolnictví?

Důvodů, proč se stát dobrovolníkem může být mnoho. Někdo chce získat cenné zkušenosti a osamostatnit se. Pro někoho představuje dobrovolnictví možnost, jak si procvičit cizí jazyk. Dobrovolnictví je také formou pomoci druhým, pomoci přírodě a cestou k aktivnímu občanství a společenské odpovědnosti. Jako dobrovolník nebo dobrovolnice získáš nové přátele z různých částí planety a na určitý čas se staneš součástí místní komunity. Jak dlouhý ten čas bude, je jen na tobě. Zapojit se můžeš do krátkodobých i dlouhodobých projektů.

Krátkodobé dobrovolnictví

Mezi nejoblíbenější a nejčastěji navštěvované patří workcampy. Jedná se o krátkodobé projekty na týden, dva nebo tři. Na workcampu budeš pracovat, trávit volný čas, poznávat okolí a místní obyvatele s mezinárodní skupinkou dobrovolníků. Obvykle se pracuje 6 hodin denně, 5 dní v týdnu. Pro práci většinou není třeba zvláštní kvalifikace nebo předchozí zkušenost a je neplacená. V naší databázi si můžeš vybrat ze zahraničních projektů nebo pomáhat v rámci České republiky, najdeš tam okolo 30 tematických zaměření v 70 zemích světa. Pokud tě workcamp zaujme, můžeš si následující zkusit i vést. Vedoucí hledáme pro projekty pořádané u nás. Dostaneš tak možnost zapracovat na svých komunikačních dovednostech a leadershipu.

Dlouhodobé dobrovolnictví

Pokud budeš chtít, můžeš vyjet na delší dobu v rámci dlouhodobého projektu. Dlouhodobé projekty trvají od jednoho do dvanácti měsíců a můžeš do nich naskočit kdykoliv v průběhu roku nebo si vybrat některý s pevným datem, všechny potřebné informace najdeš v naší databázi. V rámci dlouhodobého projektu máš možnost vyjet do více než 30 zemí a můžeš si vybrat projekt podle tématu, které tě zajímá. Na výběr jsou projekty například se sociálním zaměřením nebo projekty zaměřené na vzdělávání, kde můžeš pracovat třeba s dětmi. Mezi oblíbené patří také ty se zaměřením na péči o životní prostředí.

Další možností, jak můžeš pomoci, je zapojení se do projektů Evropského sboru solidarity (dříve EVS – Evropská dobrovolná služba). Projekty mají formu pracovního nebo dobrovolnického pobyt v neziskové nebo státem zřizované organizaci. INEX ti pomůže s vyřízením grantu a bude s tebou v kontaktu po celou dobu tvého výjezdu. Vyjet v rámci Evropského sboru solidarity můžeš na dva až dvanáct měsíců a musí ti být víc jak 17 a méně než 30. Náklady budeš mít hrazeny z programu zaštítěného Evropskou komisí. Z grantu je hrazen příspěvek na cestovné na místo projektu a zpět, ubytování, strava, kapesné, jazykový kurz, zdravotní a cestovní pojištění.

Víkendové školení vedoucích workcampů, 14.-16.6.

Chceš zlepšit své leadership dovednosti? Přidej ruku k dílu tam, kde je to třeba, zapracuj na osobním rozvoji, poznej v létě lidi z celého světa a odnes si nezapomenutelný zážitek. Staň se vedoucí*m workcampu v České republice!