Jewish Holesov

19. července 2021 - 25. července 2021 (7 dnů)

Česko
FESTRENO
18+
English
Počet dobrovolníků: 6
Volná místa celkem: 5
Vybrat Vybráno
Kód projektu: SDA 205
Jazyk workcampu
English
Požadovaný věk
18 let
Počet dobrovolníků
6
Volná místa celkem
5

Aktuální pandemické informace MZV


Informace pochází z webu ministerstva zahraničí. Pro jistotu nejaktuálnějších informací doporučujeme navštívit i jejich web.

Popis

EN
The workcamp takes place in Holesov, a small Moravian town, known for its large pre‑war Jewish community. The community was wiped-out during World War II and has only very few members today. There is an important synagogue and also a grave of one of the biggest Jewish scholars - rabbi Sach. The workcamp supports the work of the Cultural Centre of Holesov which maintains the local Jewish cemetery and other Jewish monuments in the town and organizes the festival of Jewish culture called Jewish Culture Festival which will take place during the workcamp. The aim of the workcamp is to maintain the Jewish cemetery, to help organize the festival and to get to know the local culture.

CZ
Workcamp se koná v Holešově, malém moravském městečku známém velkou předválečnou židovskou komunitou, která má v současné době pouze několik členů. Nachází se zde významná synagoga a také hrob jednoho z největších židovských učenců - rabína Sacha. Workcamp podporuje práci Kulturního centra Holešov, které spravuje místní židovský hřbitov a další židovské památky ve městě a organizuje Festival židovské kultury, který se bude konat v průběhu workcampu. Cílem workcampu je údržba židovského hřbitova, pomoc s organizací festivalu a poznávání místní kultury.

Místo

EN
Holesov (12,000 inhabitants), a historical town located in the south-east of the Czech Republic.
Leisure time: Trips to sights of interest in the region (e.g. UNESCO site of Kromeriz, pilgrimage hill of Hostyn, open-air museum etc.), free entrance to cultural activities organized by the local cultural centre, free access to the local swimming pool.

CZ
Holešov (cca 12 000 obyvatel), historické město ležící na jihovýchodě České republiky.
Volný čas: Výlety za zajímavostmi regionu (např. Památka UNESCO Kroměříž, poutní hora Hostýn, skanzen atd.), Volný vstup na kulturní aktivity pořádané místním kulturním centrem, volný vstup na místní koupaliště.

Požadavky

Práce

EN
You will work at the local Jewish cemetery and in the Sach synagogue (about 90% of working time) where you will help to maintain outdoor areas. The work can include cleaning of pavements, weeding, working with brush cutter, cutting and raking grass, maintaining graveyards, etc. Furthermore, you will prepare the Jewish Culture Festival which takes place in Holesov during the workcamp (10% of working time). Bring suitable working clothes with you. The work might be physically demanding, weekends are usually working days (because of the festival) but you will get days off during the week.
Study part: You can learn more about Jewish culture, visit local monuments and see concerts, performances and films during the festival. You will have a chance to meet local community during a barbecue in the garden of a local castle or at a traditional lunch with the representatives of the town. It is also possible to prepare some activities with and for the local community (such as visiting a summer camp for children).

CZ
Práce budou probíhat na místním židovském hřbitově a v Sachově synagoze (asi 90% pracovní doby), kde budou dobrovolníci pomáhat s udržováním venkovních ploch. Práce budou zahrnovat čištění chodníků, odplevelení, práci s křovinořezem, sekání a hrabání trávy, údržbu hřbitovů atd. Dále se dobrovolníci budou podílet na organizaci Festivalu židovské kultury, který se koná v Holešově během workcampu (10% pracovní doby).Vezměte si s sebou prosím vhodné pracovní oblečení. Práce může být fyzicky náročná, pracuje se obvykle i o víkendech (kvůli festivalu), volné dny během týdne.
Studijní část: Během festivalu se můžou dobrovolníci dozvědět více o židovské kultuře, navštívit místní památky, koncerty, představení a filmové projekce. Budou mít příležitost setkat se s místní komunitou při grilování na zahradě místního hradu nebo na tradičním obědě se zástupci města. Je také možné připravit některé aktivity pro místní komunitu (například návštěva letního tábora pro děti).

Ubytování

EN
In maintenance building adjacent to the Holesov Castle in the centre of Holesov. There are beds and blankets will be provided. You will prepare your own meals together as a group.

CZ
V budově sousedící s hradem v centru Holešova. K dispozici jsou postele a přikrývky. Jídlo budou dobrovolníci připravovat společně.

Lokalita

Poznámky

EN
Volunteers interested in the Jewish culture are especially welcome!

CZ
Zvláště vítáni jsou dobrovolníci se zájmem o židovskou kulturu!

Vybráno: workcampů
Vyplnit přihlášku

Sezónu uzavíráme workcampem Společné kořeny

Poslední letošní workcamp proběhne v termínu 11. - 24. října a bude představovat skvělou kombinaci fyzické práce a objevování historie. Přečti so o něm víc a nechej se zlákat...