BumbleBEE Part of Nature

1. srpna 2021 - 15. srpna 2021 (15 dnů)

Česko
ENVI
18+
English
Počet dobrovolníků: 16
Volná místa celkem: 3
Vybrat Vybráno
Kód projektu: SDA 401
Jazyk workcampu
English
Požadovaný věk
18 let
Počet dobrovolníků
16
Volná místa celkem
3

Aktuální pandemické informace MZV


Informace pochází z webu ministerstva zahraničí. Pro jistotu nejaktuálnějších informací doporučujeme navštívit i jejich web.

Popis

EN
The workcamp is organized in cooperation with the local NGO Cmelak - Friends of Nature Society whose activities are focused on the support of a sustainable way of life, practical nature protection, and environmental education. They transform environmentally damaged and abandoned areas into locations that are attractive for both people and nature. In one area of the Jested Mountain Ridge, they create a New Virgin Forest - a location where unnatural spruce tree monoculture is being replaced by seedlings of original trees. In another area, they maintain wetlands. The aim of this workcamp is to help with practical nature protection in several different locations that Cmelak takes care of (both forests and wetlands). Volunteers will learn about the local region and its flora and will spread the idea of volunteering among locals. Cmelak has organized 18 workcamps so far.
In this workcamp, you are actively working for the United Nations Sustainable Development Goal of Life on Land (UN SDG15).

CZ
Workcamp je realizován ve spolupráci s lokální NNO (nestátní nezisková organizace) Čmelák – Společnost přátel přírody z.s., jejíž aktivity se zaměřují na podporu udržitelného životního stylu, praktickou ochranu přírody a na environmentální vzdělávání. Napravují tak zanedbané či jinak narušené přírodní lokality takovým způsobem, aby tato místa znovu získala přízeň od lidí, ale i od samotné přírody. V jedné lokalitě v Jizerských Horách vytvářejí nový “Panenský les“ – les, kde se namísto nepřirozených smrkových monokultur začínají vysazovat semenáčky původních dřevin. Na jiné lokalitě zase udržují mokřady. Cílem tohoto workcampu je pomoci s praktickou ochranou přírody na několika různých lokalitách, o které se Čmelák stará (lesy i mokřady). Dobrovolníci se dozví něco o zdejším regionu a jeho přírodě a k tomu rozšíří povědomí o dobrovolnictví mezi lokálními komunitami. Čmelák doposud realizoval 18 workcampů.
V tomto workcampu aktivně pracuješ na realizaci cíle Organizace spojených národů – Udržitelný rozvoj na souši (United NationsSustainable Development GoalofLife on Land – UN SDG15).

Místo

EN
Jablonne v Podjestedi, Novy Bor and Padouchov - areas of the Jested mountain ridge in the north of Bohemia. The area is known for its surrounding mountains that are easily accessible.
Leisure time: You can go hiking in the beautiful surrounding landscape, visit nearby castles and climb the Jested Mountain - the highest peak in the region. The city of Liberec offers many possibilities to enjoy culture, visit the local zoo, botanical garden go-carts, etc. Trips outside Liberec will also be organized, volunteers can visit for example Sloup rock castle, Lemberk castle, you can go canoeing or hiking to the Jizera Mountains.
Meeting point: Jablonne v Podjestedi. The meeting time is usually in the afternoon. Please note it takes 2,5 hours to get there from Prague. The exact information will be provided in the infosheet.
CZ
Jablonné v Podještědí, Nový Bor a Padouchov – oblasti Jizerských Hor na severu Čech. Tato místa jsou známá svými okolními kopci, které jsou lehce přístupné. Volný čas: můžeš poznávat krásnou přilehlou krajinu, navštívit místní hrady, anebo třeba zdolat Ještěd – nejvyšší vrch této oblasti. Liberec představuje spoustu možností, jak si užít kultury – navštiv třeba místní ZOO, botanickou zahradu, nebo nasedni na motokáry! Naplánované budou také výlety mimo Liberec, při kterých se dobrovolníci vydají například podívat na skalní hrad Sloup, hrad Lemberk, nebo jít na kánoi či pěší túru do Jizerských Hor. Místo setkání: Jablonné v Podještědí. Čas schůzky je obvykle odpoledne. Měj, prosím, na paměti, že cesta z Prahy do Jablonné trvá 2,5 hodiny. Přesné informace budou uvedeny v informačním listu (infosheet).

Požadavky

EN
We are looking for volunteers who like nature, being outside and are eager to learn new things about nature protection. Please bring a backpack instead of a suitcase as we will move a lot during the workcamp.
CZ
Hledáme dobrovolníky, kteří mají rádi přírodu, jsou rádi venku a těší se, že se dozví něco nového o ochraně přírody. Vezmi si s sebou, prosím, batoh/krosnu namísto kufru, v průběhu workcampu budeš totiž hodně cestovat.

Práce

EN
You will have the opportunity to discover different places of Liberec region, working in the valuable areas the hosting organization takes care of. The tasks will consist of 1) work in the forestlands: work in the tree nurseries including preparation and weeding of beds and repairing fences; cutting and collecting grass and branches, collecting garbage, etc. 2) maintenance in the wetlands (cutting grass, cutting reed; removing reed and other plants from water pools, deepening water pools, cutting out wood). Be ready to work manually and outdoors, in wet areas, under all types of weather (rain, wind). Waterproof clothes with long sleeves, long trousers, a raincoat, and rubber boots are necessary. These clothes will protect you against insects and plants.
Study part: There are some interactive field excursions planned for volunteers to get to know the locations where they are going to work, to understand why their work is needed and beneficial.

CZ
Budeš mít příležitost objevovat různá místa Libereckého kraje a pracovat na vzácných lokalitách, o které se organizace stará. Úkoly budou zahrnovat 1) práce v lese: práce v lesních školkách, včetně plení záhonů a opravy plotů; sběr odpadu atd. 2) údržba mokřadů (sekání trávy, sekání rákosu, odstraňování rákosu a jiných rostlin z vodních ploch, prohlubování vodních ploch, vysekávání dřeva). Budeš pracovat manuálně a venku, často ve vlhkých oblastech, a to za každého počasí (déšť, vítr). Nutností tedy je nepromokavé oblečení s dlouhými rukávy, dlouhé kalhoty, pláštěnka holínky. Takové oblečení tě ochrání i před zlomyslnými rostlinami a hmyzem.
Studijní část: Pro dobrovolníky jsou naplánovány interaktivní exkurze na lokality, kde budou pracovat, aby pochopili, proč je jejich práce potřebná a prospěšná.

Ubytování

EN
You will stay at 2 different places. The first week you will stay at a cottage in Padouchov area- common sleeping in the attic, 1 dry toilet, a bathroom, a common room with a kitchen. The second week you will sleep at the castle Novy Falkenburk- 4 bedrooms, 2 toilets, 2 showers, a kitchen with dining room, small swimming pool. You will sleep on beds or mattresses. Bring your own sleeping bag. You will prepare your meals together as a group and you will bring snacks and lunch to the workplace. Bring a lunchbox with you.
CZ
Zůstaneš na dvou různých místech. První týden budeš na chatě v Padouchově – zde budeš spát s ostatními v podkroví, je zde 1 suchý záchod, koupelna, a společenská místnost s kuchyní. Druhý týden budeš spát na zámku Nový Falkenburk – 4 ložnice, 2 toalety, 2 sprchy, kuchyň s jídelnou a malý bazén. Budeš spát buď na posteli, nebo na matraci. Nezapomeň si vzít vlastní spacák. Jídla budete připravovat společně jako skupina. Svačiny a obědy si budeš brát s sebou na pracoviště – vezmi si vlastní krabičku na jídlo.

Lokalita

Poznámky

EN
You will spend a lot of time outdoors so you can get into contact with different kinds of plants, herbs, pollen, and insects. Work can be physically demanding. Please bring a sleeping bag, lunchbox, waterproof clothes, and shoes. See photos from the previous workcamp: https://www.inexsda.cz/media/bumblebee-part-of-nature-2019/
CZ
Budeš trávit spoustu času venku, tím pádem se můžeš dostat do kontaktu s různými druhy rostlin, pylu a hmyzu. Práce bude fyzicky náročná. Vezmi si s sebou, prosím, spacák, krabičku na jídlo, nepromokavé oblečení a pevnou obuv. Zde najdeš fotky z posledního workcampu: https://www.inexsda.cz/media/bumblebee-part-of-nature-2019/

Vybráno: workcampů
Vyplnit přihlášku

Aktuální informace

Letos opět počítáme s českými workcampy, pro které hledáme i vedoucí. O zahraniční možnostech budeme průběžně informovat.