Oskorušobraní - Oskoruse Festival

24th September 2021 - 26th September 2021 (3 days)

Czech Republic
FEST
18+
English
Number of volunteers: 7
Free spaces: 0
Select Selected
Project code: SDA W02
Workcamp language
English
Required age
18 let
Number of volunteers
7
Free spaces
0

Pandemic information from Ministry of foreign affairs


Information are available only in Czech and they are downloaded directly from website of ministry. For the most accurate information, we recommend to visit their website.

Description

EN
This weekend workcamp will take place in a small Moravian village of Tvarozna Lhota, situated in the White Carpathian Mountains in cooperation with the local NGO “INEX-SDA Bile Karpaty”. This branch of INEX is active in sustainable rural development, environmental education and permaculture projects. In Tvarozna Lhota, they run a museum of “oskoruse” (a local unique fruit) and an open-air leisure and educational centre Cottage Travicna. The aim of this workcamp is to get the site ready for a traditional event celebrating the oskoruse trees and fruits called “Oskorušobraní”.

CZ
Tento víkendový workcamp se uskuteční v malé moravské vesnici Tvarožná Lhota, která se nachází v Bílých Karpatech ve spolupráci s místní neziskovou organizací „INEX-SDA Bílé Karpaty“. Tento pobočný spolek INEX je aktivní v projektech udržitelného rozvoje venkova, environmentálního vzdělávání a permakultury. Ve Tvarožné Lhotě provozují muzeum „oskoruše“ (místní jedinečné ovoce) a rekreační a vzdělávací centrum pod širým nebem Chata Travičná. Cílem tohoto workcampu je připravit plochu na tradiční akci oslavující stromy a plody Oskoruše zvanou „Oskorušobraní“.

Place

EN
Tvarozna Lhota (bus stop in the village, next train stop Straznice). The nearby towns are Straznice (5 km distance) and Uherske Hradiste (30 km). The region is famous for its folk traditions and beautiful countryside.

Leisure time: On Sunday, you can go on a trip to various sites of interest in the region, such the regional cities of Straznice or Skalice, visiting wine cellars, the Bata canal, or you can go hiking in the local countryside.

Meeting point: Tvarozna Lhota. The meeting time will be on Friday early afternoon (by 13h). Please note that it takes almost 5 hours to get there from Prague by public transport. The exact information will be provided in the infosheet.

CZ
Tvarožná Lhota (autobusová zastávka v obci, další vlaková zastávka Strážnice). Nedaleká města jsou Strážnice (vzdálenost 5 km) a Uherské Hradiště (30 km). Tento region je známý svými lidovými tradicemi a krásnou přírodou.

Volný čas: V neděli můžete vyrazit na výlet do různých zajímavých míst regionu, například do krajských měst Strážnice nebo Skalice, navštívit vinné sklepy, Baťův kanál nebo se vydat na pěší túry po místní krajině.


Místo setkání: Tvarožná Lhota. Čas schůzky bude v pátek brzy odpoledne (do 13 hodin). Vezměte, prosím, na vědomí, že cesta z Prahy městskou hromadnou dopravou trvá téměř 5 hodin. Přesné informace budou uvedeny v informačním listu (infosheet).

Requirements

EN
The registration fee for a weekend workcamp is 500Kč.

CZ
Registrační poplatek za workcamp je 500Kč.

Work description

EN
The work will be mainly manual and outdoor in all kinds of weather. You will prepare the site ready for the event (Friday and Saturday) and clean up afterwards. You will cut and rake grass, pick up branches, install wooden poles. You will also help with transportation of material and installing and exhibition. Please bring good shoes and working clothes.

Study part: You will organize and take part in the traditional event called “Oskorušobraní” which celebrates the unique local tree. You will be able to get to know different kinds of local food and products (including traditional oskoruse spirits), and learn more about local products, organic farming, herding sheep, the history and natural potential of the region.

CZ
Práce bude převážně manuální a venkovní. A to za každého počasí. Připravíte festivalové místo (pátek a sobotu) a poté uklidíte. Budete také sekat a hrabat trávu, sbírat větve, zasazovat dřevěné sloupy. Pomůžete také s přepravou materiálu, jeho instalací a výstavou. Vezměte si, prosím, dobré boty a pracovní oblečení.

Studijní část: Budete organizovat a účastnit se tradiční akce s názvem „Oskorušobraní“, která oslavuje jedinečný místní strom. Budete mít možnost poznat různé druhy místních potravin a produktů (včetně tradičních lihovin oskoruše) a dozvědět se více o místních produktech, ekologickém zemědělství, pasení ovcí, historii a přírodním potenciálu regionu.

Accommodation

EN
In a big tent in the open-air centre. Please bring your own sleeping bags and camping mats. You will prepare your own meals together as a group.

CZ
Ve velkém stanu pod širým nebem. Prosím, vezměte si vlastní spacáky a karimatky. Jídlo budete připravovat společně jako skupina.

Locality

General remarks

EN
What to bring: a warm sleeping bag, a camping mat, warm working (outdoor) clothes, good mood and willingness to meet others.

CZ
Co si vzít s sebou: teplý spacák, karimatku, teplé a pohodlné pracovní (outdoorové) oblečení, dobrou náladu a ochotu setkat se s ostatními.

Selected: workcamps
Fill in the application