Prepare an Eco-centre Skalka

7. srpna 2021 - 14. srpna 2021 (8 dnů)

Česko
CONSENVI
18+
English
Počet dobrovolníků: 12
Volná místa celkem: 1
Vybrat Vybráno
Kód projektu: SDA 402
Jazyk workcampu
English
Požadovaný věk
18 let
Počet dobrovolníků
12
Volná místa celkem
1

Aktuální pandemické informace MZV


Informace pochází z webu ministerstva zahraničí. Pro jistotu nejaktuálnějších informací doporučujeme navštívit i jejich web.

Popis

EN
This workcamp is organized with Association for Jizera Mountains. They have been operating in the Jizera Mountains since 1999. They run an eco-centre in the middle of the forests - here we offer quality educational programs that draw children and adults into the adventure of exploring nature. We provide practical measures - planting original trees, restoration of tourist infrastructure, the establishment of natural gardens. We strive to preserve the natural values of the Jizera Mountains for future generations. We are currently setting up a new eco-centre on the opposite side of the Jizera Mountains in Hrabetice, which is part of the village of Janov nad Nisou. The aim of the workcamp is to help with the new eco-centre and create a better background for outdoor activities.
In this workcamp, you are actively working for the United Nations Sustainable Development Goal of Sustainable Cities and Communities (UN SDG11) and Life on Land (UN SDG15).

CZ
Tento workcamp je organizován Sdružením pro Jizerské hory. V Jizerských horách působí od roku 1999. Provozují ekocentrum uprostřed lesů – zde nabízí kvalitní vzdělávací programy, které děti i dospělé vtáhnou do dobrodružství poznávání přírody. Zajišťují praktická opatření – výsadba původních stromů, obnova turistické infrastruktury, založení přírodních zahrad. Usilujeme o zachování přírodních hodnot Jizerských hor pro další generace. V současné době zřizujeme nové ekocentrum na opačné straně Jizerských hor v Hraběticích, které je součástí obce Janov nad Nisou. Cílem workcampu je pomoci s novým ekocentrem a vytvořit lepší zázemí pro outdoorové aktivity.
V tomto workcampu aktivně pracuješ na realizaci cíle OSN – Udržitelná města a komunity (United Nations Sustainable Development Goal of Sustainable Cities and Communities – UN SDG11).

Místo

EN
The eco-centre Skalka is located in Hrabetice, which is part of the village of Janov nad Nisou. The village is located on the edge of the Jizera Mountains.
Leisure time: There are many possibilities for trips such as different hiking trips to the Jizera Mountains (Hrabetice is considered one of the entry points to the mountains), bike/scooter rental (there is a sports equipment rental nearby, where you can rent bikes or scooters for the whole day), board games.
Meeting point: Hrabetice (in Janov nad Nisou). The meeting time is usually in the afternoon. Please note that it can take over 2,5 hours to get there from Prague. The exact information will be provided in the infosheet.

CZ
Ekocentrum Skalka se nachází v Hraběticích, které jsou součástí obce Janov nad Nisou. Obec se nachází na okraji Jizerských hor.
Volný čas: Existuje mnoho možností pro výlety, jako jsou různé turistické výlety do Jizerských hor (Hrabětice jsou považovány za jeden ze vstupních bodů do hor), půjčovna kol / skútrů (v okolí je půjčovna sportovních potřeb, kde si můžeš půjčit kola nebo skútry na celý den), deskové hry. Místo setkání: Hrabětice (v Janově nad Nisou).
Čas schůzky je obvykle odpoledne. Měj, prosím, na paměti, že cesta z Prahy trvá nejméně 2,5 hodiny. Přesné informace budou uvedeny v informačním listu (infosheet).

Požadavky

Práce

EN
The work will be physical and mainly outdoors. It will include creating a trail for bare feet - cutting, grinding and laying of wooden curbs for the trail; preparing fillings from various materials, creating low rope obstacles - tensioning and tying ropes; mowing meadows, raking, removal of grass and trees. Since most of the work will be outdoors, we recommend volunteers to bring suitable clothes that can get dirty or damaged, sturdy shoes and a raincoat.
Study part: There will be different workshops, international evenings, or a lecture on local history, depending on volunteers’ interest.

CZ
Práce bude fyzická a hlavně venku. Bude zahrnovat vytvoření stezky pro bosé nohy – řezání, broušení a pokládání dřevěných obrubníků pro stezku; příprava výplní z různých materiálů, vytváření nízkých lanových překážek – napínací a vázací lana; sekání luk, hrabání, odstraňování trávy a stromů. Protože většina práce bude venku, doporučujeme ti přinést si vhodné oblečení, které se může znečistit nebo poškodit, pevnou obuv a pláštěnku.
Studijní část: Podle zájmu dobrovolníků proběhnou různé workshopy, mezinárodní večery nebo přednáška o místní historii.

Ubytování

EN
You will stay in the eco-centre. There are smaller rooms with showers and toilets in each room. Blankets and sheet are provided. The building has a kitchen, a common room and a dining room. Breakfast and lunch will be provided by the local host. You will cook dinners together as a group.

CZ
Budeš bydlet v krásné horské chaloupce/ekocentru. K dispozici jsou zde pokoje, každý s vlastní sprchou a toaletou. K dispozici jsou i přikrývky a prostěradlo. V budově je kuchyň, společenská místnost a jídelna. Snídaně a oběd zajistí místní partner. Večeře budete vařit společně jako skupina v kuchyňce.

Lokalita

Poznámky

EN
You will spend a lot of time outdoors so you can get into contact with different kinds of plants, herbs, pollen, and insects. Please bring some old clothes that can get dirty or damaged and sturdy shoes.

CZ
Budeš trávit spoustu času venku, tím pádem se můžeš dostat do kontaktu s různými druhy rostlin, pylu a hmyzu. Prosím, vezmi si s sebou takové oblečení, u kterého nebude vadit, když se zašpiní nebo poškodí. Nezapomeň na pevné boty!

Vybráno: workcampů
Vyplnit přihlášku

Sezónu uzavíráme workcampem Společné kořeny

Poslední letošní workcamp proběhne v termínu 11. - 24. října a bude představovat skvělou kombinaci fyzické práce a objevování historie. Přečti so o něm víc a nechej se zlákat...