Jako jediný splňuje workcamp pořádaný společně s neziskovkou „Centrum pro všechny“ podmínky pro získání 5 dní dovči navíc. 🥳😱 (V tomhle článku se o dovolené navíc dovíš víc.)

Workcamp se koná ve městě Nymburk a v malé vesnici Jizbice (Středočeský kraj). Centrum pro všechnyuž přes 15 let pořádá volnočasové aktivity a letní tábory pro děti a mládež se zdravotním postižením i bez něj. Aktivity se odehrávají v rekonstruované stodole s pěknou zahradou v Jizbicích a v centru organizace v Nymburku.
Workcamp bude probíhat od 1. do 14. července a jeho cílem je pomoci Centru pro všechny připravit a zorganizovat dětský letní tábor pro děti (6-12 let) se zdravotním postižením i bez něj.

Na tomto workcampu aktivně pracuješ na naplnění Cíle udržitelného rozvoje OSN – Méně nerovností (SDG 10).

Co tě čeká:

Zapojíš se jak do manuální práce, tak do práce s dětmi.
První týden: Příprava kempu a stodoly na příchod dětí (stěhování nábytku, čištění, zdobení a příprava materiálu, hry a aktivity).
Druhý týden: budeš pracovat s dětmi s mentálním či tělesným postižením nebo bez něj, kteří tráví prázdniny v kempu v Jizbicích (osobní asistence dětem, organizace aktivit, procházky, pomoc v kuchyni, mytí nádobí atd.)
Během dětského tábora budeš pracovat déle, ale můžeš si užít více volného času před nebo po táboře. Po celou dobu workcampu budeš spolupracovat s asistenty – o každé dítě se postarají 2 dobrovolníci. Připrav si hry a nápady pro aktivity. Letošním tématem jsou Hry bez hranic.

Na co se můžeš těšit:

Mimopracovní vzdělávací činnosti: Během prvního týdne budete mít přednášku o autismu a seminář o metodách práce s mládeží se zdravotním postižením. Některé materiály již budou poskytnuty všem účastníkům před workcampem. Buďte připraveni si je předem přečíst!
Společně s asistenty proběhne několik teambuildingových aktivit. Přiblížíte si také slavného českého autora Bohumila Hrabala, který se narodil v Nymburku – můžete navštívit jeho rodný dům nebo si prohlédnout filmy na základě jeho románů.
Volnočasové aktivity: Lze naplánovat prohlídku lázeňského města Poděbrady, výlet do Prahy, výlet do místního pivovaru a do okolní krajiny. Společně s dalšími dobrovolníky uspořádáme také interkulturní den / večer v Nymburku.

Termín: 1. až 14. července

Zaujala tě naše nabídka vedení workcampu a chceš se přihlásit, případně se domluvit na jiné délce? Ozvi se Janě Hejrlíkové do pondělí 28. června na campleaders@inexsda.cz