Workcamp se koná ve městě Nymburk a v malé vesnici Jizbice (Středočeský kraj) ve spolupráci s místní nevládní organizacím Centrum pro všechny. Centrum pro všechny letos slaví 15 let pořádání volnočasových aktivit a letních táborů pro děti a mládež se zdravotním postižením i bez něj. Aktivity se odehrávají v rekonstruované stodole s pěknou zahradou v Jizbicích a v centru organizace v Nymburku. Workcamp bude probíhat ve dvou termínech. První se koná od 13. do 25. srpna a jeho cílem je pomoci Centru pro všechny připravit a zorganizovat dětský letní tábor pro děti (6-12 let) se zdravotním postižením i bez něj. Ve druhém turnusu (20. srpna až 1. září.) budou dobrovolníci a dobrovolnice připravovat a organizovat dětský letní tábor pro mládež a dospělé (15-28 let) se zdravotním postižením.

Na tomto workcampu aktivně pracujete k naplnění Cíle udržitelného rozvoje OSN – Méně nerovností (SDG 10).

Popis projektu pro první termín:

Zapojíte se jak do manuální práce, tak do práce s dětmi. První týden: Příprava kempu a stodoly na příchod dětí (stěhování nábytku, čištění, zdobení a příprava materiálu, hry a aktivity). Druhý. týden: budete pracovat s dětmi s mentálním či tělesným postižením nebo bez nich, kteří tráví prázdniny v kempu v Jizbicích (osobní asistence dětem, organizace aktivit, procházky, pomoc v kuchyni, mytí nádobí atd.) Během dětského tábora budete pracovat déle, ale můžete si užít více volného času před nebo po táboře. Po celou dobu workcampu budete spolupracovat s asistenty – o každé dítě se postarají 2 dobrovolníci. Připravte si hry a nápady pro aktivity. Letošním tématem jsou Hry bez hranic.

Popis projektu pro druhý termín:

Zapojíte se do manuální práce i práce s mládeží a dospělými s postižením. První týden: Příprava kempu a stodoly na příchod kempařů (stěhování nábytku, čištění, zdobení a příprava materiálu, hry a aktivity). Druhý týden: budete pracovat s mládeží a dospělými (15-28 let) s mentálním nebo fyzickým postižením, kteří tráví prázdniny v kempu v Jizbicích (osobní asistence pro táborníky, organizace aktivit, vycházky, pomoc při kuchyně, mytí nádobí atd.). Táborníci navštěvují tábory s Centrem pro všechny již 10-15 let. Během tábora budete více pracovat, ale užijete si více volného času před nebo po táboře. Po celou dobu workcampu budete spolupracovat s asistenty – o každého účastníka tábora se postarají 2 dobrovolníci. Připravte si hry a nápady na aktivity a hudební nástroj, protože během tábora bude uspořádán koncert.

Platí pro oba termíny:

Mimopracovní vzdělávací činnosti: Během prvního týdne budete mít přednášku o autismu a seminář o metodách práce s mládeží se zdravotním postižením. Některé materiály již budou poskytnuty všem účastníkům před workcampem. Buďte připraveni si je předem přečíst! Společně s asistenty proběhne několik teambuildingových aktivit. Přiblížíte si také slavného českého autora Bohumila Hrabala, který se narodil v Nymburku – můžete navštívit jeho rodný dům nebo si prohlédnout filmy na základě jeho románů. Volnočasové aktivity: Lze naplánovat prohlídku lázeňského města Poděbrady, výlet do Prahy, výlet do místního pivovaru a do okolní krajiny. Společně s dalšími dobrovolníky uspořádáme také interkulturní den / večer v Nymburku.

Termín I: 13. až 25. srpna

Termín II: 20. srpna až 1. září