Facebook Youtube Twitter
 

PROJEKTY V ZAHRANIČÍ
PŘÍLEŽITOSTI V ČR

  • 2 000 workcampů v zahraničí
  • 70 zemí po celém světě
  • 750 dobrovolníků ročně
  • 35 workcampů v ČR
  • 70 míst pro vedoucí
  • Dobrovolnický klub
Jsme nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Naším posláním je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Čechách, ale i na celém světě.
Cihl%c3%a1%c5%99ov%c3%a1 %c5%a0%c3%a1rka 1
„Nádherná výzva se vším všudy."
Šárka, 32
%c5%a0a%c5%a1urov%c3%a1 nikola
„Tři měsíce v Nigérii mi změnily život.“
Nikol, 21
Roub%c3%ad%c4%8dkov%c3%a1 hana
„Workcamp mi dodal kuráž.“
Hana, 25