*WHAT NEXT?*

Mezinárodní kurz pro dobrovolníky se zkušeností z projektů v globálním Jihu

O čem je kurz WHAT NEXT?

Kurz je součástí tříletého mezinárodního projektu Volunteering for the Future, na jehož realizaci se podílí organizace z Irska, Německa, Velké Británie a České Republiky. Projekt se zaměřuje na dobrovolníky, kteří se vrátili z projektů v globálním Jihu a vytváří prostor, ve kterém mohou svou zkušenost reflektovat a zúročit v dalších svých aktivitách.

Během kurzu budeš mít možnost:

  • setkat se s dalšími dobrovolníky z Irska, Německa, Velké Británie a České republiky, kteří prožili podobnou zkušenost jako ty
  • sdílet svou zkušenost v inspirativním, povzbudivém a tvůrčím prostředí
  • zasadit svou zkušenost do širšího kontextu transformativního vzdělávání a globálních témat a přemýšlet o své potenciální roli v jejich ovlivňování
  • získat znalosti nutné k plánování a realizaci projektů a prakticky si je vyzkoušet při tvorbě akčního projektu

Kdy a kde?

30.září 2016 – 5.října 2016, chata Doubravka (Horní Sokolovec – Chotěboř)

Pro koho je kurz určen?

Mezinárodní kurz WHAT NEXT? je otevřený všem, kdo absolvovali dobrovolnickou zkušenost či stáž v zemích Asie, Afriky, Latinské Ameriky, a nebo se účastnili dobrovolnického projektu zaměřeného na řešení globálních výzev (migrace, sociálně znevýhodněné lokality,…).
Nabízí prostor pro všechny, kdo mají zájem pracovat s tématy jako je solidarita, spravedlnost a rovnocenná spolupráce v globálním i lokálním měřítku a kteří by rádi aktivně přispěli k posouvání těchto teoretických témat do praktického života.

Jak se přihlásit?

Přihlásit se můžeš prostřednictvím přihlašovacího formuláře, na který budeš přesměrován/a po kliknutí na tlačítko “Přihlásit” v horní části této stránky. Kurz má omezenou kapacitu – neváhej proto s odesláním přihlášky (dříve přihlášení uchazeči budou mít při výběru přednost). Deadline pro odeslání přihlášek je 21.8.2016. Brzy po tomto datu tě informujeme, jestli jestli jsi byl/a či nebyl/a do kurzu vybrán/a.

Kolik mě kurz bude stát?

Účast na kurzu bude financována ze stipendia programu Erasmus+, které pokryje náklady na dopravu, ubytování, stravu a lektorné.

Vybraní účastníci budou požádáni o uhrazení vratné zálohy 1 000 Kč. Ta jim bude vyplacena zpět v první den kurzu. V případě, že se účastník z kurzu omluví méně než 1 týden před začátkem kurzu, záloha propadá.

Kde získám více informací?

Pokud máš jakékoli dotazy ohledně obsahu kurzu, logistiky,… obrať se prosím na Veroniku Uhlířovou: vzdelavani@inexsda.cz