Předodjezdové setkání CGD

Předodjezdové setkání je neoddělitelnou součástí výjezdu na projekty v zemích Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky. Vítáni jsou ale i všichni ostatní dobrovolníci a dobrovolnice!

Co tě čeká:

  • prostřednictvím metod neformálního učení a diskuzí pronikneš pod pokličku etického dobrovolnictví v globálním kontextu
  • inspirativní víkend, během kterého budeš mít možnost lépe poznat nejen další dobrovolníky, tým INEX-SDA, ale i sám/a sebe
  • potkáš se s dalšími dobrovolníky, kteří vyjíždějí na podobné projekty a budeš mít příležitost s nimi sdílet své zkušenosti, očekávání a motivace
  • i přesto, že cílem setkání není nabídnout komplexní cestovatelské rady, část setkání bude věnována sdílení praktických doporučení zkušených lektorů a užitečných zdrojů informací
  • některé části setkání budou probíhat v angličtině
  • ubytování a stravu zajistíme, účastníci si hradí dopravu na místo školení

Co JE cílem Předodjezdového setkání?
Rozvinout kritické myšlení, sebe-reflexi, mediální gramotnost a seznámit se se základy kritického globálního vzdělávání v kontextu mezinárodního dobrovolnictví.

Co NENÍ cílem Předodjezdového setkání?
Poskytnout informace k praktické přípravě (např. co si vzít s sebou) nebo informovat o reáliích projektových zemí.

Více informací o Cyklu globálního dobrovolnictví a programu Předodjezdového setkání se dozvíš zde.

Pro všechny, kteří nemají možnost dorazit do Nymburka na 9h, nabízíme v pátek 14. 7. možnost přespání přímo na místě.

Poplatek:

300,-Kč pro dobrovolníky již přijaté na projekt Cyklu globálního dobrovolnictví (poplatek je součástí poplatku za přihlášku – pokud jsi tedy zaplatil/a registrační poplatek ve výši 2500 Kč, nemusíš už platit nic)
300,-Kč pro účastníky jiných projektů a workcampů INEX-SDA v roce 2017 (pokud se následně přihlásí na projekt Cyklu globálního dobrovolnictví, bude částka 300,- Kč odečtena od poplatku za přihlášku)
750,-Kč pro zájemce z řad veřejnosti (pokud se následně přihlásí na projekt Cyklu globálního dobrovolnictví, bude částka 750,- Kč odečtena od registračního poplatku za přihlášku)

Účast na setkání se stává závaznou po odeslání přihlášky.
Svou účast na setkání může účastník zrušit písemnou formou na: vzdelavani[at]inexsda.cz. V případě zrušení účasti více než 7 dnů před zahájením setkání bude účastníkovi vrácen poplatek za školení v plné výši. V případě zrušení účasti méně než 7 dnů (včetně) před zahájením setkání uplatňuje INEX-SDA storno poplatku ve výši 100%.

Jak zaplatit poplatek
Účastnický poplatek je třeba zaplatit nejpozději 7 dnů před začátkem setkání na účet, nebo osobně v kanceláři v pracovních dnech od 9 do 15h.
Číslo účtu: 21 00 11 41 78/2010 Fio banka
Do poznámky prosím uveďte “CGD_příjmení”.

Kontakt:

Kristýna Sosnovcová: vzdelavani@inexsda.cz, 222 362 715