Seminář zdravovědy

Pro všechny vedoucí workcampů

Co tě čeká:

  • praktický kurz první pomoci se zaměřením na specifika workcampů
  • účast na kurzu je pro nové vedoucí povinná, je možné také zdravotnické minimum získat jinde a prokázat potvrzením
  • doporučujeme pro všechny vedoucí, kteří letos povedou workcamp
  • oběd a drobné občerstvení zajištěno, účastníci si hradí dopravu

Více informací o programu najdeš na Školení vedoucích

Pokud jsi podobný kurz během posledních 3 let absolvoval v rozsahu min. 5 hodin a máš potvrzení, nemusíš se semináře zdravovědy účastnit.

Poplatek:

150,- Kč pro vedoucí, kteří letos povedou workcamp pro INEX-SDA

Účast na školení se stává závaznou po odeslání přihlášky.
Svou účast na školení může účastník zrušit písemným vyrozuměním koordinátorky školení na: skoleni[at]inexsda.cz. V případě zrušení účasti více než 7 dnů před zahájením školení bude účastníkovi vrácen poplatek za školení v plné výši. V případě zrušení účasti méně než 7 dnů (včetně) před zahájením školení uplatňuje INEX-SDA storno poplatku ve výši 100%.

Jak zaplatit poplatek
Administrativní poplatek je třeba zaplatit nejpozději 7 dnů před začátkem školení na účet, nebo osobně v kanceláři v pracovních dnech od 9 do 15h.
Číslo účtu: 21 00 11 41 78/2010 Fio banka
Do poznámky prosím uveďte “vedouci_jmeno”.

Kontakt:

Irena Pajerová, koordinátorka školení: skoleni@inexsda.cz