Jednodenní školení vedoucích

Školení je určené všem novým zájemcům o vedení workcampu v ČR. Je součástí Vzdělávacího cyklu pro vedoucí.

Školení je vedeno metodami neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky a obsáhne nejdůležitější aspekty role vedoucího workcampu. Účastníci na místě též potvrdí svůj výběr workcampů, na které pojedou jako vedoucí. Školiteli jsou koordinátoři INEX-SDA a zkušení dobrovolníci, kteří mají vlastní zkušenosti z workcampů v roli vedoucích.

Co tě čeká:

  • začínáme v 9:30 hod a končíme v 18 hod (přesný čas bude upřesněn v emailu přihlášeným účastníkům)
  • program kombinuje teorii i interaktivní a zážitkové vzdělávací metody
  • pracovním jazykem je v některých částech angličtina
  • strava zajištěna, účastníci si hradí dopravu na místo školení. V případě zájmu je možné též na vlastní náklady zajistit ubytování v areálu Toulcova dvora (zejména pro ty účastníky, kteří pokračují v neděli 11.6. školením zdravovědy pro vedoucí). Více informací na http://www.toulcuvdvur.cz/

Školení vedoucích je součástí Vzdělávacího cyklu pro vedoucí workcampů.
Termín pro přihlášky do 5.6. nebo do naplnění kapacity! Podmínky a instrukce pro přihlašování jsou v uvedeném odkazu.

Kontakt:

Lucie Horáková koordinátorka vedoucích: campleaders@inexsda.cz, 777 343 214.