TEEN je IN - hledáme vedoucí pro teenage workcampy v ČR!

Baví tě pracovat s mládeží 15-17 let a chceš si vyzkoušet vedení mezinárodní skupiny? Jsi komunikativní, zodpovědný/á a nadšený/á? Přihlas se jako vedoucí jednoho z teenage workcampů INEX-SDA!

Img 9395
20170718 pauza na voze mokrady jablonne jana pichova
11902586 10207034981300359 2995614964074596906 n

V roce 2018 organizujeme 4 workcampy pro teenagery a tři z nich hledají své vedoucí:

Hledáme 2 hlavní vedoucí a 3 dobrovolné vedoucí. Přečti si víc, co jednotlivé pozice obnáší:

Hlavní vedoucí

Hlavní vedoucí sdílí se zástupcem místního partnera workcampu zodpovědnost za nezletilé účastníky workcampu. Podporu hlavnímu vedoucímu zajišťují 1 vedoucí, který je dobrovolník.

Co budeš jako hlavní vedoucí dělat:

 • úzce spolupracovat s týmem vedoucích a místním partnerem ve všech fázích realizace workcampu (příprava, průběh, evaluace), budeš hlavní kontaktní osoba pro INEX-SDA
 • připravovat program akce (společně s místním partnerem)
 • připravovat infosheet pro zahraniční dobrovolníky v angličtině
 • komunikovat se zahraničními dobrovolníky před začátkem workcampu
 • podporovat skupinovou dynamiku, interkulturní učení a překonávání jazykových bariér
 • koordinovat a zajišťovat denní potřeby skupiny (stravování, nákup jídla, volnočasové aktivity, dodržení denního harmonogramu)
 • organizovat práci, motivovat skupinu během práce
 • připravovat a realizovat neformální vzdělávací aktivity a zprostředkovávat kontakt s místní komunitou ((společně s místním partnerem)
 • vést průběžnou a závěrečnou evaluaci
 • vést související administrativu a fotodokumentaci
 • spolupracovat na medializaci workcampu (před začátkem akce i v průběhu)

Co očekáváme:

 • Zkušenosti s prací s mládeží (např. osvědčení od organizací Hnutí Brontosaurus, Junák, Skaut, atd., popř. student/absolvent oboru ŠŠ/VŠ pedagogického směru)
 • Znalosti z oblasti první pomoci (např. osvědčení Zdravotník zotavovací akce, aj.)
 • Zkušenosti s dobrovolnictvím (ideálně z workcampu)
 • Angličtina na komunikativní úrovni
 • Komunikační a organizační dovednosti, zodpovědnost, schopnost práce v týmu, nadšení
 • Účast na víkendovém školení pro vedoucí, které je součástí Vzdělávacího cyklu INEX-SDA

Co nabízíme:

 • Dohodu o provedení práce (cca 9900 Kč)
 • Příležitost uplatnit dosavadní a získat nové zkušenosti s prací s mládeží, rozvoj dovedností v interkulturním prostředí
 • Prostor pro vlastní iniciativu, nápady a kreativitu

Pro přihlášení vyplň přihlášku a zašli ji spolu se CV Denise Mouchové na campleaders@inexsda.cz nejpozději do 25. 3. 2018.

Dobrovolný/á vedoucí

Dobrovolní vedoucí podporují hlavní/ho vedoucí/ho v realizaci všech fází workcampu.

Co budeš jako dobrovolný/á vedoucí dělat:

Budeš se věnovat podobným aktivitám jako hlavní vedoucí, ale neneseš hlavní zodpovědnost za chod workcampu a za nezletilé účastníky workcampu. Konkrétní činnosti budou záviset na domluvě v týmu vedoucích.

Co očekáváme:

 • Kladný vztah k mládeži ve věku 15-17 let
 • Zkušenosti s dobrovolnictvím (ideálně z workcampu)
 • Angličtina na komunikativní úrovni
 • Komunikační a organizační dovednosti, zodpovědnost, schopnost práce v týmu, nadšení
 • Účast na víkendovém školení pro vedoucí, které je součástí Vzdělávacího cyklu INEX-SDA

Co nabízíme:

 • Pro zkušené vedoucí workcampů: uplatnění dosavadních zkušeností v novém kontextu, získání zkušeností s prací s novou cílovou skupinou (teenageři)
 • Pro ještě nezkušené vedoucí: vedení workcampu “nanečisto” se zkušeným vedoucím, nahlédnutí do celé organizace workcampu, podpora INEX-SDA
 • Příležitost uplatnit dosavadní či získat nové zkušenosti s prací s mládeží, rozvoj dovedností v interkulturním prostředí
 • Prostor pro vlastní iniciativu, nápady a kreativitu
 • Možnost získat potvrzení o praxi
 • Proplacení souvisejících nákladů (zejména cestovné, popř. materiál)

Pro přihlášení vyplň přihlášku a zašli ji spolu se CV Denise Mouchové na campleaders@inexsda.cz nejpozději do 25. 3. 2018.

Novinky