O naší účasti na semináři o propojování neformálního a formálního vzdělávání v Mexiku

Ve dnech 13. – 19. srpna 2017 se konal v rámci projektu PROTON (Positive Relationships Open Tangible Opportunities for New Developments) seminář Large Scale Youth Event v Puberto Vallarte v Mexiku. Tato pětidenní akce se, stejně jako celý dvouletý projekt, zaměřoval na větší propagaci neformálního vzdělávání ve formálně-vzdělávacím sektoru. Během projektu jsme propagovali možnosti využití metod skupinového, projektového a zážitkového vzdělávání ve výuce a dalších certifikovaných učebních plánech.

Delfin ngo fair cz presentation
Delfin workshop with mexican students
Freeze frames nfe method

Celý týden byl tedy zaměřen designování vzdělávacího procesu zaměřeného na popularizaci neformálního vzdělávání mezi pedagogy a koordinátory vzdělávání. Společně s dalšími třiceti učiteli a školitely napříč zeměmi původu i sektory jsme vytvářeli nové metody práce s mladými lidmi i dospělými a mapovali možnosti jejich zprostředkování cílové skupině.

Jednou z konkrétních aktivit byla naše účast na mezinárodní konferenci Delfín pro 3 500 mexických studentů, během níž jsme pro studenty organizovali workshopy a uspořádali trh neziskových organizací. A to vše s cílem toho, abychom si sami zkusili, co to znamená být pracovník s mládeží nebo dobrovolník, a že učení lze dělat i jinak a jinde, než jak ho známe ze školní lavice.

Dalším výstupem bude tzv. handbook pro cílovou skupinu učitelů a managerů vzdělávacích zařízení, kde budou prezentovány jak inovativní metody a nástroje práce z neformálního prostředí, tak příklady dobré praxe propojování formálního a neformálního sektoru a také odkazy na další možnosti, které se dotčeného tématu týkají.

Akce jako taková též výborně posloužila jako prostor pro síťování a sdílení praxí z jednotlivých neziskových organizací, z nichž jednotliví účastníci pocházeli a k výměně kontaktů pro další budoucí spolupráci.

Mimo práci zbyl čas i na poznávání krás Mexika a jeho pestré a živé kultury všemi smysly. Shlédli jsme představení tradičního indiánského obřadu přivolávání deště, zapojili jsme se do hudebně-tanečního vystoupení Mariachi (typická mexická hudba chlapíků v sombrerech a žen v zářivě barevných šatech) a nenechali si ujít příležitost jít si zatancovat salsu, bachatu i další tance do místního tanečního baru. Také jsme se vydali do přírodní rezervace Sayulita, kde jsme měli to neuvěřitelné štěstí pozorovat mořskou želvu kladoucí vejce a ty následně za pomoci personálu národního parku opatrně přenést do bezpečí před pytláky.

Mexiko je země mnoha protikladů, velkých veder i prudkých dešťů, lidí pyšných i vstřícných, v porovnání s námi s odlišným pojetím času. Ale jedno je jisté – k cizincům a hostům zejména jsou velmi vstřícní a milí a to jejich velké latinsko-americké srdce je věc, za kterou bychom se tam jistě všichni znovu rádi vrátili.

INEX-SDA na semináři reprezentovaly dobrovolnice a školitelky Markéta Svobodová a Lada Matyášová.

Puerto Vallarta, Mexiko – Lada Matyášová

Novinky