Dobrovolnictví pro všechny - pracovní setkání: Praha, Brno

Zajímá Vás, jakou roli může mít mezinárodní dobrovolnictví v začlenění lidí s omezenými příležitostmi do společnosti? Mohou být mezinárodní dobrovolnické projekty prvním krokem k získání sebedůvěry, mobility a vhodným nástrojem k začlenění? Jsou projekty vhodné i pro lidi s fyzickým postižením? A jakou roli v tom můžeme hrát my, organizace pracující s mládeží a lidmi se znevýhodněním?

Přijďte se dozvědět víc a podělit se o své zkušenosti na setkání v Praze a Brně.

Img 0911
05 spole%c4%8dn%c3%a9 foto 2
Image20

Zveme Vás na pracovní setkání na téma

DOBROVOLNICTVÍ PRO VŠECHNY

Zapojování mládeže se znevýhodněním do mezinárodních dobrovolnických projektů

Praha
čtvrtek 25. 2. 2016 – 10-13 hodin, Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1

Brno
pátek 26. 2. 2016 – 12:30-15:30 hodin v Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno

Cílem setkání bude sdílení dosavadních zkušeností s prací s lidmi se znevýhodněním v dobrovolnictví, představit neformální platformu pro podporu jejich zapojování do mezinárodních dobrovolnických projektů a otevřít tak získávání nových zkušeností a příležitostí prostřednictvím dobrovolnictví co nejširší skupině.

Hosté:

Mgr. Aneta Marková, doktorantka FHS UK Katedra Studií občanské společnosti: Zprávy z výzkumu: Osoby s postižením v roli dobrovolníka
Bc. Radka Pavlovská, Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú – praktická zkušenost s vysláním klientů organizace na mezinárodní dobrovolnické projekty
Ing. Hana Roubíčková – konkrétní zkušenosti dobrovolnice z účasti na projektech na 2 týdny až jeden rok

Program:
• představení mezinárodních dobrovolnických projektů
• účast lidí se znevýhodněním – obvyklé obavy účastníků a praktické překážky
• spolupráce mezi místními organizacemi – vytvoření praktického systému spolupráce
• další příležitosti v tématu inkluze (skupinové projekty v zahraničí, výměny mládeže, mezinárodní semináře a školení pro zaměstnance/ dobrovolníky organizací)

Zveme zejména:

sociální pracovníky, pracovníky organizací a institucí zaměřené na práci s mládeží s postižením, z dětských domovů, ze sociálně znevýhodněného prostředí, s nezaměstnanými apod.

Zájemce prosíme o přihlášení do 24. 2. 2016 prostřednictvím online formuláře.
Pro více informací nás kontaktujte: Jana Koňasová – info@inexsda.cz / tel: 222 362 715

Drobné občerstvení zajištěno.

Zároveň vás zveme i na neformální Večer hrou aneb Dobrovolnictví nemá bariéry, který se uskuteční ve čtvrtek 25. února v příjemných prostorách TA KAVÁRNY v Praze. Rádi se s vámi potkáme!

Mezinárodní dobrovolnictví

Mezinárodní dobrovolnické projekty poskytují jedinečný prostor pro setkávání a poznávání kultur a lidí z odlišného prostředí. Tím vytvářejí ideální příležitost pro integraci lidí ze znevýhodněného prostředí nebo s postižením a mají potenciál vytvořit prostor pro jejich aktivní zapojení, intenzivní neformální vzdělávání a získávání nových zkušeností v roli rovnocenného aktéra. To může být klíčový zážitek pro nastartování dalšího osobního rozvoje a aktivní participace ve společnosti.

Mnoho (nejen) mladých lidí ale o této příležitosti neví, neumí si představit, že by byla otevřená i pro ně, nebo nemá dostatečné prostředky pro uhrazení potřebných nákladů. INEX-SDA jim poskytuje asistenci při překonávání těchto překážek a k tomu uvítáme vaši spolupráci.

Přečtěte si, jak to vidí naše dobrovolnice:

Jitka, která vyjela na Evropskou dobrovolnou službu do Rakouska
Hanka R., která jela jako dobrovolník na 2 týdny do Itálie

Projekt podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Nros logo v02

Novinky