Dobrým lídrem se staneš díky Agents of Change!

Agents of Change je projekt sestávající se ze dvou mezinárodních školení; první z nich se odehraje na přelomu dubna a května v Maďarsku. Školení budou kombinovat prvky tréninků osobnostního rozvoje (jak je můžete znát např. z dílny Olde Vechte Foundation) a praktická témata užitečná při vedení skupin účastníků – zejména koučink a mentoring. Projekt je podpořen programem Erasmus +.

 mg 1020
Img 7880
Img 8235

Školení plánujeme tak, aby si z něj účastníci (zejména vedoucí workcampů) odnesli vyšší sebevědomí pro práci se skupinou, dobrý pocit v pozici lídra a dovednost pracovat s praktickými nástroji, které skupinu na projektu podpoří.

Hlavní cíle projektu jsou následovné:

  • Reflektovat roli vedoucí/ho a poznat vlastní postoje, přístup a vnitřní motivaci účastníků k tomu, jak pracují s dobrovolnictvím
  • Zlepšit a podpořit účastníky ve využívání praktických dovedností (zejména nástrojů koučinku a mentoringu) při práci se skupinami a projekty v dobrovolnictví
  • Implementovat zkušenosti účastníků v praxi a multiplikovat je mezi jejich kolegy a cílovými skupinami

Školení je určeno účastníkům, kteří:

  • Plánují vést workcamp a ideálně mají za sebou běžné školení pro vedoucí workcampů nebo účast na něm plánují
  • Účastnili se už min. 1 workcampu v roli účastníků; předchozí zkušenost s vedením workcampů mít mohou, ale není to podmínkou
  • Je jim alespoň 18 let a dokážou komunikovat v angličtině
  • Mohou se účastnit celých školení od začátku do konce

Termín a místo konání:

28. dubna – 8. května (včetně cesty) v Creative Space, Hollökö, Maďarsko (fotky výše jsou z místa konání)

Více informací a odkaz na přihlášku najdete ve výzvě pro účastníky.

Kontakt:
Pro více informací pište koordinátorce Lence Polcerové.

Novinky