Golden rules pro psaní článků o účasti na workcampu

Chtěl/a bys napsat článek a podělit se tak o zážitky a zkušenosti z workcampu, ale nevíš jak na to? Následující osnova ti pomůže utřídit si myšlenky a ulehčí ti psaní. Článek můžeš samozřejmě napsat i jinou formou. Kreativitě se meze nekladou!

Cerna m 2007
Sam 5684
Pencil 918449 1920

1) ÚVOD:
- představení vlastní osoby
- popis motivace k účasti na workcampu a výběru určitého workcampu či cílové země

2) CÍLOVÁ ZEMĚ
- představení cílové země
(Pokud se jedná o exotičtější destinaci, tato část může být delší, pokud se jedná naopak o velice blízkou zemi, bod lze zcela vynechat)

3) PROJEKT
- představení projektu (cíle, hodnoty, …)
- popis pracovního místa a pracovní náplně

4) OSOBNÍ ZÁŽITKY
- interakce v multikulturním kolektivu
- turistické výlety

5) ZÁVĚR
- zhodnocení projektu (společenská přínosnost, atraktivita pracovní náplně)
- zhodnocení individuálního přínosu pro individuální rozvoj a budoucí život

6) FOTOGRAFIE
- připojení několika fotografií (i s popisem)
- fotky by měly odrážet jak pracovní náplň tak volný čas

Principy etické komunikace

  • článek by měl zobrazovat situaci pravdivě a to jak v momentálním, tak širším kontextu, aby přispěl k obecnému porozumění
  • obrazy a zprávy by měly být založeny na respektu, rovnosti, solidaritě a spravedlnosti
  • vyhnout se zprávám a obrazům, které stereotypizují či diskriminují jak lidi, tak místa
  • používat fotky pokud možno se souhlasem vyobrazených (či jejich rodičů)
  • zajistit, aby si zobrazovaní jedinci mohli sami určit, přejí-li si být jmenováni nebo citováni a chovat se s respektem k jejich rozhodnutí

Hotové články a fotografie posílejte emailem na workcamp@inexsda.cz
Těšíme se na nové inspirativní čtení :-)

Novinky