Young Europeans for Global Development

Projekt Young Europeans for Global Development (YEGD) byl realizován v letech 2013 a 2014 a cílil na podporu občanské participace a aktivity mladých lidí a posilování jejich zodpovědného přístupu vůči své komunitě, regionu a společnosti prostřednictvím dobrovolnictví v oblasti globálního Jihu a s tím spojených vzdělávacích programů. Náplní projektu jsou aktivity v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (přípravné a vzdělávací semináře pro dobrovolníky, přednášky, besedy, happeningy a mezinárodní setkání mládeže formou tzv. YouthCampů) a podpora vlastních iniciativ dobrovolníků na tomto poli. Díky Dobrovolnickému Klubu, platformě určené pro podporu dobrovolnických projektů, mohou dobrovolníci po návratu ze zemí globálního Jihu realizovat své vlastní osvětové a vzdělávací aktivity a přispět ke zvyšování povědomí o globálních tématech a Rozvojových cílech tisíciletí.

Projekt koordinuje estonská organizace EstYES a kromě INEX-SDA jsou dalšími partnery projektu německá CulturCooperation, lotyšská Jasma a litevská Deineta.

1956905 621779484600134 7558582785280139718 o
10644100 619691468142269 5293876555239102570 o
10662177 612571738854242 1559953312078184176 o

Hlavními realizovanými aktivitami projektu Young Europeans for Global Development jsou:

DoK je prostor pro setkávání, sdílení a podporu dobrovolníků a aktivních lidí při realizaci jejich vlastních iniciativ a projektů. V rámci DoKu pracujeme v projektových skupinách, každá skupina má INEX mentora, který ji motivuje a podporuje. Členové DoKu se mohou účastnit zajímavých vzdělávacích seminářů (rozvoj osobnosti/schopností/dovedností/kreativity) a vyzkoušet si teoretické znalosti prakticky v rámci svého skupinového projektu. Dobrovolnický klub nabízí jak možnost realizovat vlastní obecně prospěšné aktivity, tak zároveň osobnostní a kompetenční rozvoj dobrovolníků, kteří se do něj aktivně zapojí.

Zážitkové semináře pro vyjíždějící dobrovolníky a ponávratová dobrovolnická setkání. Cílem je dobrovolníka dobře připravit před odjezdem na projekt a po jeho návratu mu dát prostor pro reflexi a zhodnocení svých zážitků s možností na ně navázat dalším vzděláváním a seberozvojem.

  • Putovní výstavy Kultur8 a Dobrovolníkem v ČR

Mezinárodní setkání dobrovolníků a aktivních mladých lidí z Estonska, Litvy, Lotyšska, Německa a České republiky, jejichž cílem je sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe z dobrovolnických projektů v zemích globálního Jihu a Evropě i z ponávratových aktivit na poli globálního rozvojového vzdělávání. Publikační výstupy z těchto událostí si můžete přečíst zde v anglickém i českém jazyce.

  • Tvorba manuálu Young Europeans for Global Development: Průvodce globálním rozvojovým vzděláváním v mezinárodním dobrovolnictví. Stáhněte si v češtině a angličtině

Stáhněte si shrnutí našich zkušeností z YEGD projektu v češtině/angličtině, nebo naše projektové newslettery se zajímavými články:
1. newsletter 7/2013
2. newsletter 9/2013 – věnovaný YouthCampu v Tallinnu a Mustjoe (EST), 25.–31.8.2013
3. newsletter 10/2013 – věnovaný činnosti Dobrovolnických klubů v ČR, Estonsku, Litvě a Lotyšsku
4. newsletter 2/2014 – dočtete se o akci European Action Day v pěti evropských zemích včetně České republiky na Mezinárodní den dobrovolnictví a o Baltic Caravan Tour – akční dobrovolnické globálně vzdělávací kampani, která proběhla na podzim v Estonsku, Lotyšsku a Litvě.
5. newsletter 4/2014 – dozvíte se o průběhu a tématech konference „Best practices in mainstreaming global education into non-formal learning“, která proběhla na konci ledna v hlavním městě Lotyšska, Rize, pod patronátem partnerské organizace JASMA.
6. newsletter 6/2014 – dočtete se zde o jarních aktivitách Dobrovolnických klubů v ČR, Estonsku, Litvě a Lotyšsku. Úspěšná akce skupinky „Na Den“ v ČR, jarní evropský akční den v Hamburku a mnoho dalšího!
7. newsletter 10/2014 – v tomto vydání našeho projektového newsletteru se dozvíte o průběhu a závěrech mezinárodního youthcampu, který proběhl v Hamburku v srpnu 2014 s důrazem na multiplikaci zkušeností ze zemí globálního Jihu.
8. newsletter 11/2014 – tento díl našeho projektového newsletteru mapuje výstupy mezinárodní konference o vztahu neformálního vzdělávání a GRV (a propagace dobrovolnictví), která se konala 24.–28.9. 2014 v litevském Kaunasu

This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents are the sole responsibility of INEX – Sdružení dobrovolných aktivit and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.
-————————————
Projekt a tato webová stránka jsou realizovány za podpory Evropské unie a Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Za obsahovou náplň projektu a stránky plně odpovídá INEX – Sdružení dobrovolných aktivit a nelze ji interpretovat jako stanovisko Evropské unie ani Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Novinky