Školení školitelů - Mexiko

Zveme tě na mezinárodní Školení školitelů, které probíhá v rámci dvouletého projektu “PROTON” Positive Relationships Open Tangible Opportunities for New Developments, jenž se zaměřuje na vytváření synergie mezi formálním a neformálním vzděláváním.

Img 2716
Img 2659
Img 2875

4. – 10. 02. 2017 – Puebla, Mexiko

Kdo

1-2 účastníci, věk: 18+
Jedná se o školení základních školitelských metod pro vás, kteří máte zkušenosti z dobrovolnických nebo vzdělávacích projektů a s:

 • osobní zkušeností s neformálním vzděláváním a/nebo mezinárodním dobrovolnictvím
 • potenciálem stát se školitelem s využitím metod neformálního vzdělávání
 • kapacitou přenést zkušenosti ze školení do INEX-SDA
 • možností a ochotou zapojit se do projektu v průběhu roku
 • předchozí zkušenost v projektu PROTON nebo vysoký zájem o zaměření a cíle projektu (viz přihláška)

Co očekáváme?

 • zájem o téma školení
 • aktivní účast na projektu v celé jeho délce
 • zájem o využití získaných dovedností v praxi v rámci projektů a programů INEX-SDA
 • schopnost pracovat v anglickém jazyce

Podmínky účasti

 • platba poplatku 60 EUR hostující organizaci
 • aktivní účast na projektu v celé jeho délce
 • účastníkům bude zpětně na základě odevzdání cestovních dokladů proplacen příspěvek na dopravu ve výši 100% celkové ceny, maximálně ale 850 EUR
 • ubytování a stravování je zajištěno partnerskou organizací

Přihlas se do 27. prosince [soubor (tft_mexiko) nenalezen] pošli Janě na info@inexsda.cz.

Novinky