Jednodenní školení vedoucích workcampů v Praze - 5. června

Máš chuť získat praxi v práci se skupinou dobrovolníků z celého světa? Už znáš workcampy a chceš je zažít z pohledu organizátorů? Jako vedoucí získáš spoustu nových zkušeností, seznámíš se s lidmi ze zajímavých neziskovek nebo obcí, procvičíš si různé cizí jazyky, zlepšíš komunikaci, plánování času a mnoho dalšího.

Přihlašování na školení vedoucích probíhá do 2. června!

Cvi%c4%8den%c3%ad  %c5%a0kolen%c3%ad vedouc%c3%adch ii  2011  jakub k%c5%99%c3%ad%c5%be 1
Party v modrem
Rozcvi%c4%8dka  %c5%a0v ii  2011  jakub k%c5%99%c3%ad%c5%be 2

Jak se stát vedoucím workcampu?

1. Prostuduj si, co vedení workcampu obnáší.
2. Podívej se, jaké workcampy letos nabízíme a kde jsou ještě volná místa pro vedoucí.
3. Vyplň elektronickou přihlášku na školení.

Pozn.: Na školení vedoucích v pátek 5.6. navazuje seminář zdravovědy pro vedoucí v sobotu 6.6., který je nedílnou součástí přípravy vedoucích. Při vyplnění přihlášky na páteční školení máš možnost se zároveň přihlásit i na zdravovědu. Případné dotazy k semináři zdravovědy směřuj na skoleni@inexsda.cz.

Přihlašování na 3. termín školení (5. června, kancelář INEX-SDA v Praze) probíhá. Hlásit se můžeš nejpozději do 2. června.

Praktické otázky spojené s přihlašováním na školení vyřizuje Irena Pajerová na skoleni@inexsda.cz.
S dotazy na konkrétní workcampy a vedení workcampů obecně piš Renatě Lupačové na projekty.cr@inexsda.cz.

Novinky