Publikace

Zajímáš se o témata spojená s mezinárodním dobrovolnictvím, neformálním a globálním rozvojovým vzděláváním? Projdi si naši on-line knihovnu publikací, které vznikly pod hlavičkou INEX-SDA.

  • Průvodce dobrovolnictvím v zemích globálního Jihu (CS)

Existuje mnoho důvodů proč se rozhodnout vycestovat do zahraničí na dobrovolnický projekt (tzn. bez nároku na fi nanční odměnu). Tato příručka by měla být průvodcem nejen po praktické stránce, ale zároveň přimět k zamyšlení nad motivací k dobrovolnictví a připravit dobrovolníky na mnohé aspekty pobytu v cizí zemi. Může být poradcem od chvíle, kdy se rozhodnete vycestovat do zahraničí (pomůže vám vybrat vhodnou zemi, organizaci a typ projektu), během vašeho pobytu, ale i po návratu zpět, kdy budete chtít sdílet své zážitky a zkušenosti s ostatními.

  • YouthWorker 2.0: Průvodce komplikovanými situacemi (EN)

Jak si poradit v komplikovaných situacích při práci s mládeží v mezinárodním kontextu? Jak bourat jazykové bariéry, jak čelit nedostatku energie nebo jak pracovat s věkově různorodou skupinou? To vše a mnohé další najdete v publikaci, která vznikla na základě vzdělávacího semináře How to work with complicated situations in a group of participants? realizovaného v rámci projektu YouthWorker 2.0 v září 2016.

  • A co dál? – manuál kurzu (EN I CS)

Na základě mnohaletých zkušeností organizací zapojených do projektu Volunteering for the Future / Dobrovolnictví pro budoucnost a výsledcích pilotního kurzu pro dobrovolníky po návratu ze zahraničí vznikl manuál nazvaný “What Next?”/A co dál?. Ten umožňuje vytvořit kurz a provést v něm účastníky ve čtyřech fázích od jejich dobrovolnické zkušenosti k aktivnímu občanství.

  • Zapojování dobrovolníků do aktivního občanství – výzkum, učení se a příklady dobré praxe ze čtyř zemí (EN)

V rámci projektu Volunteering for the Future / Dobrovolnictví pro budoucnost podpořeného z programu Erasmus+ čtyři partnerské organizace z ČR, Irska, Německa a Velké Británie hodnotily podobu aktivního občanství ve své zemi a identifikovaly příklady dobré praxe pro podporu aktivního občanství. Projekt inicioval také celoevropský průzkum týkající se aktivního občanství mezi u lidí s dobrovolnickou zkušeností ze zahraničí. Výsledkem je 12 doporučení, jak dobrovolníky po návratu aktivizovat.

  • Zrealizuj workcamp ve svém městě: Manuál pro organizátory mezinárodních dobrovolnických projektů (CS I EN)

V rámci projektu Synergie dobrovolnictví podpořeného z EHP fondů vznikl manuál pro všechny, kteří mají chuť zorganizovat workcamp ve své obci. Publikace je souhrnem dlouholeté praxe INEX-SDA a zkušeností hostitelů dobrovolnických projektů. Slouží jako praktických průvodce, který vás provede krok za krokem celým procesem přípravy, realizace a vyhodnocení mezinárodního dobrovolnického projektu. Nechybí ani příklady dobré praxi z již existujících projektů.

  • Young Europeans for Global Development: Průvodce globálním rozvojovým vzděláváním v mezinárodním dobrovolnictví (CS I EN)

Publikace vytvořená v rámci projektu Mladí Evropané za globální rozvoj je primárně určená pro organizace, které mají zkušenost s vysíláním dobrovolníků do zahraničí a hledají inspiraci, jak zvýšit kvalitu svých aktivit a zahrnout do nich témata globálního rozvojového vzdělávání. Jedním z hlavních témat publikace je dlouhodobá práce s dobrovolníky, kteří absolvovali projekt v zahraničí. Zahrnuty jsou i příklady dobré praxe v této oblasti.

Novinky