Co je to workcamp

Workcamp je 2-3 týdenní dobrovolnický projekt, kde spolu pracuje a tráví volný čas skupina dobrovolníků z různých koutů světa. Je to jedinečná příležitost poznat různé země a jejich kulturu, podpořit svou prací veřejně prospěšný projekt, naučit se nové věci a poznat zajímavé lidi.

Máš další otázky? Přečti si Otázky a odpovědi nebo nám napiš na workcamp@inexsda.cz. Chystáš se na workcamp poprvé? Přijď na informační setkání pro nové dobrovolníky.
Chceš vyjet dobrovolničit na měsíc a víc? Přečti si o možnostech dlouhodobého dobrovolnictví.

Wc m%c3%adcha%c4%8dka
Wc francie7
Wc anglie

Kdo může na workcamp vyjet?

Věříme, že téměř každý! Jako dobrovolník bys měl být ochoten se aktivně zapojit do všech částí dobrovolnického projektu – práce, volnočasových aktivit, vaření apod. a stát se součástí skupiny. Důležitá je flexibilita a ochota přizpůsobit se místnímu prostředí a podmínkám – nezlomné představy a očekávání mohou zbytečně zkazit tvůj zážitek z projektu.

Věk

Nejčastěji na workcampu potkáš dobrovolníky mezi 18-26 lety, ale vyjet mohou mladší i starší zájemci.
18+ nejvíce workcampů je otevřených od 18 let a pokud není v popisu projektu uvedeno jinak, není maximální věk stanoven.
-18 projekty mohou být buď pouze pro nezletilé (14/15 – 17), nebo pro širší věkovou skupinu včetně nezletilých (např. 16 – 26). Pro účast na těchto workcampech musí dobrovolník zaslat souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.

V nabídce jsou také specializované projekty pro rodiny, dobrovolníky nad 30 let a také pro lidi se speciálními potřebami.

Jazyk

Doporučujeme alespoň komunikativní znalost angličtiny, není-li specifikováno jinak – může být vyžadována dobrá znalost angličtiny, nebo znalost místního jazyka (nejčastěji francouzštiny, němčiny, španělštiny).

TIP pro přihlášení:

Na jeden workcamp můžeš odjet ve dvojici s kamarádem, nebo jako skupina. Jako nezletilý se můžeš hlásit na workcamp pro plnoleté, pokud ti v době jeho konání již bude 18 let.

Co budeš na workcampu dělat?

Pracovat, trávit volný čas, vařit, poznávat okolí, místní obyvatele i ostatní dobrovolníky.
Obvyklá pracovní doba je 6 hodin denně, 5 dní v týdnu. Zaměření workcampů je pestré:

 • stavební, renovační, archeologické práce
 • sociální – práce s postiženými lidmi nebo s dětmi z uprchlických táborů
 • práce v přírodě či na farmách
 • aktivity v kulturní oblasti jako organizace hudebního festivalu
  Práce většinou nepředpokládá zvláštní kvalifikaci nebo předchozí zkušenosti a je neplacená. Důležitá je především tvoje motivace.

TIP pro přihlášení:

Zamysli se, proč na projekt chceš jet, jaká je tvá motivace, čím na projektu nejvíc přispěješ a také nad praktickými věcmi – kdy a kolik máš času a jaké jsou tvé finanční možnosti s ohledem na náklady (doprava, pojištění atd.).

Volný čas, strava a ubytování

Workcampy nabízí prostor pro společnou zábavu, návštěvy zajímavých míst v okolí a kulturní aktivity s ostatními dobrovolníky nebo místními obyvateli. Návrhy na program pro volné chvíle může dávat místní partner, ale není to jeho povinnost, neváhej tedy přijít se svými nápady.

Komunikačním jazykem na workcampu je většinou angličtina, postačí komunikativní znalost. Znalost jazyka dané země není vyžadována (pokud tak není u projektu vyloženě uvedeno), ale může být výhodou.

Strava a ubytování jsou zajištěné, nejčastěji se jídlo vaří společně ze surovin zakoupených z peněz projektu, někdy je zajištěno hostitelskou organizací v místní jídelně či restauraci. Ubytování je většinou skromné, v prostorách místní školy, tělocvičny, kulturního domu, v ubytovnách nebo ve stanech, tedy vlastní spacák a karimatku s sebou.

TIP pro přihlášení:

Přemýšlej o svých limitech a preferencích co se ubytování a stravy týká. Sdílej s námi v přihlášce jakékoliv potřeby, speciální dietu, alergie apod., aby se hostitelská organizace mohla na tvůj pobyt připravit.

V jakých zemích se workcampy konají

Vyrazit můžeš do zhruba 70 zemí světa, kde spolupracujeme se 140 partnerskými organizacemi.

Víza a očkování, jsou-li potřeba, si zajišťuje dobrovolník sám a na vlastní náklady. Více informací o vízové povinnosti v jednotlivých zemích najdeš na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, informace o povinném a doporučeném očkování v očkovacích centrech, např. www.ockovacicentrum.cz.

Pojištění si také zařizuješ sám. Jedná se o pojištění léčebných výloh a odpovědnost za škodu na majetku a zdraví pro danou zemi, kde se projekt koná a na celou dobu jeho trvání včetně cesty tam a zpět. Dobrovolník nám před odjezdem posílá kopii smlouvy nebo vyplněný formulář Prohlášení o zajištění pojištění.

TIP pro přihlášení:

Vyhledej si cenu a způsob dopravy předem, ať víš, co tě čeká a zda je to v tvých možnostech. Tipy na dopravu můžeš najít například přes stránky a aplikaci Rome2Rio.

Jak si workcamp vybrat?

Na jaře v nabídce najdeš kolem 2000 workcampů a ty chceš vyjet jet na jeden z nich – jak si vybrat?

 • přečti si popis práce a informace o organizaci – vyber si projekt, který rád svým časem a energií podpoříš a práce tě bude 2-3 týdny bavit
 • vyber si zemi, kam je pro tebe možné se dopravit – finančně dostupné i organizačně zvládnutelné
 • dej pozor na požadavky organizátorů – jazyk projektu, extra poplatek, motivační dopis, výpis z rejstříku trestů či jiné dokumenty…

Do přihlášky si vyber 4-6 workcampů a seřaď je podle preference (aby na prvním místě byl favorit). Pokud na první projekt nejsi přijat/a, přihlašujeme tě na druhý, třetí atd., dokud přihláška není úspěšná.

 • přihlášku vyplň anglicky
 • seznam se s Podmínkami účasti, které jsou smlouvou mezi tebou a INEX-SDA
 • přihlášku odešli a zaplať registrační poplatek

Registrační poplatek

Zpracování přihlášky na workcamp je podmíněno zaplacením registračního poplatku. Přihlášku nemůžeme vyřizovat, dokud k ní neobdržíme poplatek.

Pokud máš v plánu vyrazit do:

 • zemí Evropy, USA, Kanady, Arménie, Austrálie, Japonska, Jižní Koreji, Ruska či Turecka
  poplatek: 2.200,- Kč za první projekt, 1100,-Kč za každý další projekt v zahraničí v daném roce
 • zemí Cyklu globálního dobrovolnictví: Střední a Jižní Amerika, Afrika, Asie, Oceánie a Blízký východ (s výjimkou těchto zemí: Japonsko, Jižní Korea, Rusko a Turecko, viz výše)
  poplatek: 2.500,- Kč za první projekt (součástí poplatku je 300,-Kč za předodjezdové setkání), 1100,-Kč za každý další projekt cyklu v zahraničí daném roce
 • ČR
  poplatek 500,- Kč za každý projekt

Způsob platby

 • bankovním převodem na č.ú. 2100114178/2010 u Fio banky, Praha 1 – variabilní symbol = rodné číslo. (bez r.č. nebude platba identifikována!)
 • v hotovosti v naší pražské kanceláři

200,-Kč z každého poplatku je nevratná vstupní administrativní částka. Registrační poplatek je platný v rámci jednoho kalendářního roku.

Storno poplakty

Při zrušení účasti po přijetí na projekt podléhá přihláška storno poplatkům uvedených v podmínkách účasti.

 • 25 % z registračního poplatku, pokud dobrovolník zruší svou účast více než 6 týdnů (43 dnů) před začátkem projektu;
 • 50 % *z registračního poplatku, pokud dobrovolník zruší svou účast *3 – 6 týdnů (22-42 dnů) před začátkem projektu;
 • 100 % registračního poplatku, pokud dobrovolník zruší svou účast méně než 3 týdny (21 dnů) před začátkem projektu a během projektu.

Jak funguje přihlašování

1. Po odeslání on-line přihlášky s výběrem workcampů obdržíš automatický e-mail s dalšími instrukcemi.

2. Poté, co o tebe obdržíme registrační poplatek a všechny potřebné dokumenty, pošleme tvou přihlášku partnerské organizaci v zahraničí, která rozhodne o tvém přijetí.

3. Na projekty tě přihlašujeme postupně podle pořadí, v jakém je máš seřazené. Nepřihlašujeme tě na všechny projekty najednou, ale skončíme na tom, na který jsi přijat/a.

4. Vyřízení přihlášky zabere 1 – 20 dní v závislosti na úspěšnosti žádosti u zahraniční organizace a rychlosti jejich odpovědi. Poté tě e-mailem informujeme, zda a na jaký projekt jsi byl/a přijat/a.

5. Po přijetí na projekt je potřeba potvrdit účast a dostaneš také podrobnější informace ke svému workcampu – tzv. infosheet.

6. Pokud nejsi přijat/a na žádný workcamp z přihlášky, můžeš si vybrat nové projekty z aktuální nabídky, nebo ti vrátíme 2000 Kč z registračního poplatku.

Zkušenosti dobrovolníků

Přečti si zkušenosti našich dobrovolníků na INEX-SDA bloguje nebo ve zpravodaji Cesta světem.

Konzultační hodiny

PRAHA – kancelář INEX-SDA, Varšavská 30
Pondělí: 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00
Středa: 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00

BRNODobrovolnickém centrum 67, SVČ Lužánky:
Úterý 14:00 – 16:00
Středa 15:30 – 18:00
Čtvrtek 15:30 – 18:00

Doplňující dotazy můžeš zaslat na adresu workcamp@inexsda.cz.

Chystáš se na workcamp poprvé? Přijď na informační setkání pro nové dobrovolníky, nebo si s námi domluv individuální konzultaci (workcamp@inexsda.cz).

Novinky