Obnova památek - workcampy SDA 201-204

Podporujeme obnovu nebo rozvoj různých druhů památek od hradů a zámků přes židovský hřbitov až po muzeum v přírodě. Dobrovolníci pomáhají nejen se stavebními a renovačními pracemi, ale i s organizací akcí nebo s údržbou parků. Projekty nabízí možnost dozvědět se o obecném tématu památkové péče i o historii konkrétní památky.

Pam%c3%a1tky archeoskanzen modr%c3%a1
Pam%c3%a1tky hrad grab%c5%a1tejn
Pam%c3%a1tky hrad hartenberg

Workcampy v této kategorii budou zveřejněny v březnu.

Novinky