Školení na téma migrace "Open Space for Migration"

Hledáme účastníka, který se zapojí do druhého kola školení na téma migrace Training for Multipliers in Inclusion of Refugee Youth “Open Space for Migration”, který pod záštitou naší členské sítě dobrovolnických organizací Alliance of European Voluntary Service Organisations organizují zkušení školitelé.

Img 7456
Img 2823
Img 2863

Cílem semináře bude zmapovat jaká je reakce dobrovolnických organizací na migrační krizi, jaké aktivity organizace realizují a jak se mohou navzájem inspirovat a učit. Součástí bude i příležitost sestavit společný projektový záměr.

Kdy a kde

20-28.01.2017 – Wermelskirchen, Germany

Kdo?

Seminář je vhodný pro pracovníky s mládeží, nebo zaměstnance či dobrovolníky v organizacích zabývající se tématem migrace, ale i všechny ostatní, které téma zajímá.
Očekáváme:

  • zájem o téma školení
  • aktivní účast na projektu v celé jeho délce
  • zájem o využití získaných dovedností v praxi v rámci projektů a programů INEX-SDA
  • schopnost pracovat v anglickém jazyce

Podmínky účasti

  • platba poplatku 250 Kč, podpis smlouvy
  • aktivní účast na projektu v celé jeho délce
  • účastníkům bude zpětně na základě odevzdání cestovních dokladů proplacen příspěvek na dopravu v maximální výši 275 EUR
  • ubytování a stravování je zajištěno partnerskou organizací

Přečti si podrobnější [soubor (ijgd-migration_popis) nenalezen] a přihlas se do 20. prosince [soubor (ijgd-migration_application) nenalezen] pošli Janě na info@inexsda.cz.

Novinky