Library of Things (2017)

Místo, kde najdeš, co hledáš.

Logo pro inex
Fotka ze zah%c3%a1jen%c3%ad 3
Fotka ze zah%c3%a1jen%c3%ad 2

Library of Things (Knihovna věcí) je projekt, který založila parta kamarádů. Jelikož pár z nás se dlouhodobě věnuje dobrovolnickým aktivitám i v INEXu-SDA, je jasné, že se navzájem podporujeme a fandíme si :)

Co děláme?

Knihovna věcí je místo se stálou zásobou věcí, které jsou půjčovány za poplatek. Zisk pramenící z půjčování předmětů a pořádání workshopů je znovu přímo vkládán do rozvoje LOTu.

Jedná se o předměty, které nepotřebujeme příliš často, ale někdy se hodí je mít. Můžete si tedy danou věc od nás půjčit! A jaké věci si od nás můžete půjčit? Třeba takovou vrtačku, cestovní kufr, stan a tenisovou raketu. Nebo si můžete půjčit předměty, u kterých si nejste jisti, zda se vám zalíbí a budete si je chtít před koupí vyzkoušet. To může být např. kytara, jednokolka či deskové hry. Celkově nyní máme zhruba 70 předmětů (viz katalog)

A taky…

…nejsme pouze půjčovna. Vzděláváme, zpřístupňujeme nové možnosti a bavíme se s Vámi! Představte si to tak, že půjčujeme věci, díky kterým budete zažívat netradiční chvíle, nebo si díky nim něco vyrobíte. Na námi pořádaných workshopech si rozšíříte obzory z různých oblastí – zejména “do it yourself”, “zero-waste” aj., protože s těmito směry souzníme a věříme, že i náš projekt přispívá k více eko-světu.

Nabízíme Vám, abyste si ve spolupráci s námi zorganizovali vlastní projekt pro své kamarády nebo veřejnost. A v neposlední řadě chceme, abyste s námi sdíleli zážitky, abyste jen nepřišli pro předmět jako do obchodu, ale zastavili se na kafe a pověděli nám následně, co fajn jste s ním prožili, k čemu Vám pomohl, co s jste ním vyrobili. Chceme, ukazovat možnosti a dělat je dostupnější, nadchnout Vás pro něco nového.

Toto všechno nás vede k tvorbě LOTu a komunitního místa, kde se schází lidé, kteří věří v ekologicky udržitelný svět, rádi tvoří, vyměňují si zkušenosti a baví se.
Doufáme, že k nám taky brzy zavítáte! :) Nyní máme otevřeno v úterý, čtvrtek a neděli, vždy od 17-19h.

LOT je místo, které najdete v Hybernské ulici č.4 v areálu Hybernská ožívá, kde se nachází např. i galerie, přednáškový sál či bar. Celý areál provozuje FF UK s cílem vytvořit otevřený kampus pro studenty i veřejnost.

Více informací:

Novinky