Na workcamp do Francie s finanční podporou - pro zájemce se znevýhodněním

Zážitky a zkušenosti z mezinárodního dobrovolnického projektu může získat skoro každý. Dobrovolníkům, kteří mohou potřebovat více podpory při výběru projektu, přípravě cesty a s financováním představujeme následující projekty, na nichž je vždy jedno místo otevřené lidem s postižením, z dětských domovů, ze sociálně znevýhodněného prostředí a nebo dlouhodobě nezaměstnaným.

Workcampy ve Francii 18-30 let

[soubor (francie2016) nenalezen]

Podmínky účasti:

• 18 – 30 let
• Zájem o aktivní účast na projektu v celé jeho délce
• Souhlas s podmínkami účasti INEX-SDA
• Schopnost samostatně se dopravit na místo konání
• Alespoň základní znalost angličtiny

Finanční podpora:

• Podpora na dopravu do max. výše 275 EUR – proplaceno zpětně
• Strava a ubytování zajištěno
• Drobné kapesné zajištěno
• Pojištění zajištěno

S dotazy a o podrobné informace nás kontaktuj na adrese info@inexsda.cz / tel: 604 269 685

Monika spanelsko 01
04
03

Novinky