Vzdělávací cyklus - Vedoucí workcampu

Chceš rozvíjet své organizační dovednosti a time management a naučit se pracovat s mezinárodní skupinou dobrovolníků? Komunikovat efektivně, motivovat a spolupracovat v týmu? Zajímá tě fungování neziskových organizací nebo obcí? Chceš se podílet na zajímavých neziskových projektech na různých místech ČR? Poznat aktivní a inspirativní nové lidi?

Přihlas se do Vzdělávacího cyklu INEX-SDA – Vedoucí workcampu – termíny pro přihlášky do cyklu na r. 2017 přijímáme do 15.5.

Chystáš se vést workcamp poprvé? Přečti si často kladené dotazy.

Dsc 0533 resized
Dscf7726 resized
Img 3922 resized

PODROBNÝ POPIS CYKLU

0. Výjezd na český/zahraniční workcamp jako účastník
1. Víkendové školení vedoucích
2. Zážitkový kurz zdravovědy
3. Výjezd na workcamp v ČR jako vedoucí
4. Evaluační setkání vedoucích
5. Vzdělávací semináře v ČR a zahraničí

Kdo se může přihlásit?
Co ti cyklus přinese?
Co očekáváme?
Jak se přihlásit?

0. Výjezd na český/zahraniční workcamp jako účastník (celý rok)*

Můžeš si vybrat libovolný workcamp v Česku nebo zahraničí, získáš unikátní mezikulturní dobrovolnickou zkušenost a zároveň sleduješ organizační i logistickou stránku již optikou vedoucího.

Pozn.: Volitelná součást cyklu doporučená pro budoucí vedoucí, kteří na workcampu nikdy nebyli. Workcamp v roli účastníka je vhodné absolvovat před samotným vedením – v nabídce jsou workcampy celoročně, nejvíce v období květen-září. Po absolvování cyklu vracíme zpět 50 % z registračního poplatku za výjezd na workcamp těm účastníkům, kteří na workcampu nikdy před tím nebyli. Ubytování a strava na místě je pokryta, hradíš si cestu a pojištění.

1. Víkendové školení vedoucích (duben-květen)

Školení je vedeno metodami neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky a obsáhne všechny aspekty role vedoucího workcampu (příprava, realizace, hodnocení projektu; skupinová dynamika, zpětná vazba, atd.). V rámci školení si též vybereš workcamp, na který pojedeš jako vedoucí, popř. týmového kolegu. Školiteli jsou koordinátoři INEX-SDA a zkušení dobrovolníci, kteří mají vlastní zkušenosti z workcampů v roli vedoucích.

Termíny školení pro r. 2017 (v přihlášce je třeba zvolit jeden z termínů):
21. – 23. dubna (Rosice u Brna)
19. – 21. května (Nymburk)

2. Zážitkový kurz zdravovědy (11. červen, Praha)

Jednodenní kurz první pomoci se zaměřením na specifika workcampů vedený zážitkovými metodami. Spolupracujeme s lektory jako např. Kateřina Jankovcová nebo Petra Vilímová. Potvrzení o absolvování zdravotního kurzu je součástí závěrečného certifikátu.

Pozn.: Zdravotnické minimum je možné získat i jinde a prokázat potvrzením.

3. Výjezd na workcamp v ČR jako vedoucí (květen-září)

INEX-SDA každoročně podporuje prostřednictvím workcampů tři desítky veřejně prospěšných projektů místních neziskovek, obcí i dalších subjektů v různých krajích ČR. Na výběr jsou projekty s různým zaměřením od práce se seniory či dětmi s postižením, přes práci na renovaci hradu či organizaci kulturních akcí až po přírodní architekturu či praktickou péči o životní prostředí.

Vrchol celého cyklu, kdy si v praxi vyzkoušíš znalosti a dovednosti získané během školení. Přečti si o roli vedoucího workcampu.

4. Evaluační setkání vedoucích (6.-8.10., Chata Doubravka u Chotěboře)

Setkání je zaměřené na reflexi role vedoucího, sdílení zkušeností a zážitků z workcampů. Důležitým aspektem je sebereflexe toho, co jsi se díky vedení workcampu naučil/a a uvědomění si toho, jak to můžeš využít. Příjemně strávený podzimní víkend v přírodě spolu s dalšími dobrovolníky.

5. Vzdělávací semináře v ČR a zahraničí*

Jak pracovat se skupinovou dynamikou a motivací účastníků – 15. května, 18 – 21 h, kancelář INEX-SDA
Jak zvládat konflikty a problémy na workcampu – 5.června, 18 – 21h, kancelář INEX-SDA
Ve spolupráci s našimi zahraničními partnery také nabízíme přes 10 různých zahraničních školení (např. Jak pracovat s hatery, genderová témata, lektorské dovednosti, pokročilé dovednosti v práci s dětmi a mládeží). V rámci cyklu máš možnost zúčastnit se zdarma či s finanční podporou min 1 školení v ČR a min 1 školení v zahraničí dle aktuální nabídky.

Pozn.: Části cyklu označené * (0 a 5) jsou volitelné.

Kdo se může přihlásit?

Cyklus je určen všem zájemcům o roli vedoucích workcampů

 • starším 18 let z celé ČR
 • se znalostí angličtiny na komunikativní úrovni

Co ti cyklus přinese?

Porozumíš následujícím problematikám a v praxi si vyzkoušíš:

 • průběžnou práci na různých fázích projektu – příprava, realizace, hodnocení
 • práci s mezinárodní skupinou (vč. účastníků se speciálními potřebami), jejich motivaci a řešení problémů
 • vedení volnočasových vzdělávacích aktivit
 • techniky zpětné vazby a evaluace
 • základní projektovou administrativu a jednoduché účetnictví
 • základy propagace a práce s médii
 • principy dobrovolnické práce

Budeš prakticky rozvíjet následující kompetence:

 • komunikační dovednosti v angličtině i češtině
 • týmovou spolupráci, leadership
 • organizační dovednosti a time a conflict management
 • interkulturní porozumění
 • smysl pro zodpovědnost

Dále nahlédneš do činnosti pořádajících partnerů (obce, neziskovky) a budeš mít možnost se dále vzdělávat v rámci nabídky následných aktivit INEX-SDA.

Všichni úspěšní absolventi cyklu dostanou certifikát (předáváme na říjnovém evaluačním setkání). Pro úspěšné absolvování cyklu je nutné projít min. 4 fázemi – víkendové školení vedoucích, školení zdravovědy, vedení workcampu v ČR a evaluační setkání vedoucích (podrobnosti viz níže).

Co očekáváme?

 • kladný vztah k dobrovolnictví
 • komunikativní AJ
 • zodpovědnost
 • zapojení do všech částí cyklu

Jak se přihlásit?

Pro přihlášení, prosím, odešli vyplněnou přihlášku a životopis na email campleaders@inexsda.cz nejpozději do 15.5. Přihláška se stává závaznou po odeslání účastnického poplatku.

Číslo účtu: 21 00 11 41 78/2010 Fio banka
Do poznámky, prosím, uveď “vedouci_jmeno”.

Poplatek za účast ve Vzdělávacím cyklu: 800 Kč

Co je zahrnuto:

 • školení vedoucích
 • školení zdravovědy
 • vzdělávací semináře v ČR a 1 vzdělávací seminář v zahraničí
 • doprava prostředky hromadné dopravy na workcamp v ČR v roli vedoucích
 • ubytování, stravu a kapesné v rámci workcampu
 • vzdělávací materiály
 • průběžná podpora ze strany INEX-SDA
 • sleva na registrační poplatek na workcamp v zahraničí

Cena nezahrnuje cestovné na školení a semináře v ČR. Účast na workcampu a školení v zahraničí se řídí samostatnými podmínkami.

Kontakt: Lucie Horáková, campleaders@inexsda.cz, 777 343 214.

Novinky