Vzdělávací cyklus - Vedoucí workcampu

Chceš rozvíjet své organizační dovednosti a time management a naučit se pracovat s mezinárodní skupinou dobrovolníků? Komunikovat efektivně, motivovat a spolupracovat v týmu? Zajímá tě fungování neziskových organizací nebo obcí? Chceš se podílet na zajímavých neziskových projektech na různých místech ČR? Poznat aktivní a inspirativní nové lidi?

Přihlas se do Vzdělávacího cyklu INEX-SDA – Vedoucí workcampu!

Chystáš se vést workcamp poprvé? Přečti si často kladené dotazy.

Dsc 0533 resized
Dscf7726 resized
Img 3922 resized

PODROBNÝ POPIS CYKLU

0. Výjezd na český/zahraniční workcamp jako účastník
1. Víkendové školení vedoucích
2. Zážitkový kurz zdravovědy
3. Výjezd na workcamp v ČR jako vedoucí
4. Evaluační setkání vedoucích
5. Vzdělávací semináře v ČR a zahraničí

Kdo se může přihlásit?
Co ti cyklus přinese?
Co očekáváme?
Jak se přihlásit?

0. Výjezd na český/zahraniční workcamp jako účastník (celý rok)*

Můžeš si vybrat libovolný workcamp v Česku nebo zahraničí, získáš unikátní mezikulturní dobrovolnickou zkušenost a zároveň sleduješ organizační i logistickou stránku již optikou vedoucího.

Pozn.: Volitelná součást cyklu doporučená pro budoucí vedoucí, kteří na workcampu nikdy nebyli. Workcamp v roli účastníka je vhodné absolvovat před samotným vedením – v nabídce jsou workcampy celoročně, nejvíce v období květen-září. Po absolvování cyklu vracíme zpět 50 % z registračního poplatku za výjezd na workcamp těm účastníkům, kteří na workcampu nikdy před tím nebyli. Ubytování a strava na místě je pokryta, hradíš si cestu a pojištění.

1. Víkendové školení vedoucích (duben-květen)

Školení je vedeno metodami neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky a obsáhne všechny aspekty role vedoucího workcampu (příprava, realizace, hodnocení projektu; skupinová dynamika, zpětná vazba, atd.). V rámci školení si též vybereš workcamp, na který pojedeš jako vedoucí, popř. týmového kolegu. Školiteli jsou koordinátoři INEX-SDA a zkušení dobrovolníci, kteří mají vlastní zkušenosti z workcampů v roli vedoucích.

Termíny školení pro r. 2017 (v přihlášce je třeba zvolit jeden z termínů):
21. – 23. dubna (Rosice u Brna)
19. – 21. května (Nymburk)
10. června (Praha, Toulcův dvůr)
Nestihl/a jsi žádný z termínů školení, ale přesto bys chtěl/a vést v létě workcamp? Napiš Lucii na campleaders@inexsda.cz.

2. Zážitkový kurz zdravovědy (11. červen, Praha)

Jednodenní kurz první pomoci se zaměřením na specifika workcampů vedený zážitkovými metodami. Spolupracujeme s lektory jako např. Kateřina Jankovcová nebo Petra Vilímová. Potvrzení o absolvování zdravotního kurzu je součástí závěrečného certifikátu.

Pozn.: Zdravotnické minimum je možné získat i jinde a prokázat potvrzením.

3. Výjezd na workcamp v ČR jako vedoucí (květen-září)

INEX-SDA každoročně podporuje prostřednictvím workcampů tři desítky veřejně prospěšných projektů místních neziskovek, obcí i dalších subjektů v různých krajích ČR. Na výběr jsou projekty s různým zaměřením od práce se seniory či dětmi s postižením, přes práci na renovaci hradu či organizaci kulturních akcí až po přírodní architekturu či praktickou péči o životní prostředí.

Vrchol celého cyklu, kdy si v praxi vyzkoušíš znalosti a dovednosti získané během školení. Přečti si o roli vedoucího workcampu.

4. Evaluační setkání vedoucích (6.-8.10., Chata Doubravka u Chotěboře)

Setkání je zaměřené na reflexi role vedoucího, sdílení zkušeností a zážitků z workcampů. Důležitým aspektem je sebereflexe toho, co jsi se díky vedení workcampu naučil/a a uvědomění si toho, jak to můžeš využít. Příjemně strávený podzimní víkend v přírodě spolu s dalšími dobrovolníky.

5. Vzdělávací semináře v ČR a zahraničí*

Jak pracovat se skupinovou dynamikou a motivací účastníků – 15. května, 18 – 21 h, kancelář INEX-SDA
Jak zvládat konflikty a problémy na workcampu – 5.června, 18 – 21h, kancelář INEX-SDA
Ve spolupráci s našimi zahraničními partnery také nabízíme přes 10 různých zahraničních školení (např. Jak pracovat s hatery, genderová témata, lektorské dovednosti, pokročilé dovednosti v práci s dětmi a mládeží). V rámci cyklu máš možnost zúčastnit se zdarma či s finanční podporou min 1 školení v ČR a min 1 školení v zahraničí dle aktuální nabídky.

Pozn.: Části cyklu označené * (0 a 5) jsou volitelné.

Kdo se může přihlásit?

Cyklus je určen všem zájemcům o roli vedoucích workcampů

 • starším 18 let z celé ČR
 • se znalostí angličtiny na komunikativní úrovni

Co ti cyklus přinese?

Porozumíš následujícím problematikám a v praxi si vyzkoušíš:

 • průběžnou práci na různých fázích projektu – příprava, realizace, hodnocení
 • práci s mezinárodní skupinou (vč. účastníků se speciálními potřebami), jejich motivaci a řešení problémů
 • vedení volnočasových vzdělávacích aktivit
 • techniky zpětné vazby a evaluace
 • základní projektovou administrativu a jednoduché účetnictví
 • základy propagace a práce s médii
 • principy dobrovolnické práce

Budeš prakticky rozvíjet následující kompetence:

 • komunikační dovednosti v angličtině i češtině
 • týmovou spolupráci, leadership
 • organizační dovednosti a time a conflict management
 • interkulturní porozumění
 • smysl pro zodpovědnost

Dále nahlédneš do činnosti pořádajících partnerů (obce, neziskovky) a budeš mít možnost se dále vzdělávat v rámci nabídky následných aktivit INEX-SDA.

Všichni úspěšní absolventi cyklu dostanou certifikát (předáváme na říjnovém evaluačním setkání). Pro úspěšné absolvování cyklu je nutné projít min. 4 fázemi – víkendové školení vedoucích, školení zdravovědy, vedení workcampu v ČR a evaluační setkání vedoucích (podrobnosti viz níže).

Co očekáváme?

 • kladný vztah k dobrovolnictví
 • komunikativní AJ
 • zodpovědnost
 • zapojení do všech částí cyklu

Jak se přihlásit?

Pro přihlášení, prosím, odešli vyplněnou přihlášku a životopis na email campleaders@inexsda.cz. Přihláška se stává závaznou po odeslání účastnického poplatku.

Číslo účtu: 21 00 11 41 78/2010 Fio banka
Do poznámky, prosím, uveď “vedouci_jmeno”.

Poplatek za účast ve Vzdělávacím cyklu: 800 Kč

Co je zahrnuto:

 • školení vedoucích
 • školení zdravovědy
 • vzdělávací semináře v ČR a 1 vzdělávací seminář v zahraničí
 • doprava prostředky hromadné dopravy na workcamp v ČR v roli vedoucích
 • ubytování, stravu a kapesné v rámci workcampu
 • vzdělávací materiály
 • průběžná podpora ze strany INEX-SDA
 • sleva na registrační poplatek na workcamp v zahraničí

Cena nezahrnuje cestovné na školení a semináře v ČR. Účast na workcampu a školení v zahraničí se řídí samostatnými podmínkami.

Kontakt: Lucie Horáková, campleaders@inexsda.cz, 777 343 214.

Novinky