Volunteering for the Future - dobrovolnictví pro budoucnost

Volunteering for the future: A strategic partnership for innovative learning of European volunteers

Společně s INEX-SDA se partneři z Německa, Irska a Velké Británie v rámci tříletého projektu chtějí zaměřit na podporu aktivní občanské role dobrovolníků, kteří se po návratu ze zemí globálního Jihu chtějí dále společensky angažovat a rozvíjet.

Img 6162
Img 6400
Img 6387

Projekt pro účastníky potrvá tři roky a bude založen na mapování situace aktivního občanství ve spojení s dobrovolnictvím. Na základě výzkumu vyústí v řadu školení a fundovaných vzdělávacích aktivit, kterými chce účastníkům poskytnout podporu v dalším odborném vzdělání a seberozvoji.

Projekt se uskutečňuje v rámci programu Erasmus+. Podílí se na něm společně s INEX-SDA sdružení COMHLAMHDEVELOPMENT WORKERS IN GLOBAL SOLIDARITY (Irsko), Forum für internationale Entwicklung +Planung (finep, Německo) a VOLUNTEERING MATTERS (Velká Británie).

Výstupy projektu

  • Co dál? – manuál kurzu (EN)

Na základě mnohaletých zkušeností organizací zapojených do projektu a výsledcích pilotního kurzu pro dobrovolníky po návratu ze zahraničí vznikl manuál nazvaný “What Next?”/Co dál?. Ten umožňuje vytvořit kurz a provést v něm účastníky ve čtyřech fázích od jejich dobrovolnické zkušenosti k aktivnímu občanství.

  • What next? – mezinárodní kurz pro dobrovolníky po návratu ze zahraničí (fotky)

Na přelomu září a října 2016 se na chatě Doubravka uskutečnil 6-denní kurz pro 35 účastníků ze 4 partnerských zemí (ČR, Irsko, VB, Německo). Kurz vytvořil prostor, ve kterém mohli dobrovolníici reflektovat svou zkušenost a proměnit ji do akčních projektů.

  • Zapojování dobrovolníků do aktivního občanství – výzkum, učení se a příklady dobré praxe ze čtyř zemí (EN)

Organizace zapojené do projektu hodnotily podobu aktivního občanství ve své zemi a identifikovaly příklady dobré praxe pro podporu aktivního občanství. Projekt inicioval také celoevropský průzkum týkající se aktivního občanství u lidí s dobrovolnickou zkušeností ze zahraničí. Výsledkem je 12 doporučení, jak dobrovolníky po návratu aktivizovat.


Logo erasmus

This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents are the sole responsibility of INEX – Sdružení dobrovolných aktivit and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.
-————————————
Projekt a tato webová stránka jsou realizovány za podpory Evropské Unie. Za obsahovou náplň projektu a stránky plně odpovídá INEX – Sdružení dobrovolných aktivit a nelze ji interpretovat jako stanovisko Evropské Unie.

Novinky