Změna perspektiv: měření vlivu mezinárodního dobrovolnictví

Jak správně zhodnotit výsledky mezinárodního dobrovolnického projektu?
Jak efektivně využít zkušenosti a schopnosti dobrovolníků získané díky účasti na projektu?
Jak podpořit a motivovat dobrovolníky k další spolupráci?

Questionnaires communciation
Avg58213011674914 000018
Questionnaires communciation

Odpovědi na tyto otázky se snaží najít projekt s názvem “Changing Perspectives: Measuring and Showing the Impact of Volunteering”. Jeho hlavním cílem je pomoci dobrovolnickým organizacím a univerzitám naučit se správně vyhodnocovat vliv mezinárodních dobrovolnických projektů, a zvýšit tak povědomí veřejnosti o těchto projektech.

Projekt se zaměřuje především na dopad programu Evropská dobrovolná služba, ale zabývá se i výměnami mládeže mezi Evropou s Asií.

Co podnikneme?

Před začátkem projektu:
Sejde se řídící komise, která rozdělí účastníkům úkoly a naplánuje průběh celého projektu.

V průběhu:
Zúčastníme se prvního trénikového semináře. Ten bude zaměřený na efektivní využívání nástrojů pro měření vlivu dobrovolnických projektů (dotazníky, rozhovory).

Ve druhém semináři se naučíme, jak správně využít výsledky získané z dotazování ke zviditelnění projektu. Nové znalosti pak aplikujeme na své vlastní projekty.

Na závěr:
Proběhne závěrečná konference, na které budou zhodnoceny výsledky celého projektu. Celý program bude zakončen setkáním řídící komise a vyústí v představení publikace o projektu.

Program projektu v datech:

27.-29. listopadu 2015 – setkání řídící komise, Paříž
duben 2015 – training na téma “měření vlivu a využívání hodnotících nástrojů,” Filipíny

fáze aplikace nástrojů (všechny organizace zapojí získané poznatky do svých aktivit

září 2015 – seminář na téma “zvyšování povědomí a viditelnosti,” Řecko
prosinec 2015 – závěrečná konference, Paříž
2016 – závěrečné setkání řídící komise, kompletace publikace

Partněři projektu

CCIVS – Francie
CIA – Řecko
Compagnons Bâtisseurs – Belgie
FSL – Indie
IIWC- Indonesie
Inex SDA – Česká Republika
IWO – Korea
Lunaria – Itálie
Solidarités Jeunesses – Francie
SJ – Vietnam
Una Exchange – Velká Británie
YSDA – Filipíny

Logo impact

Novinky