Youthworker 2.0 a antidiskriminace

Jak předcházet diskriminaci na mezinárodních projektech? Přečti si příručku, která vznikla v rámci třetího školení Youthworker 2.0.

Fdfdd
Img 9408
Img 9420

V cyklu školení Youthworker 2.0 jsme se zaměřili na problematické situace, které mohou nastat mezi účastníky dobrovolnických projektů. V červnu 2017 jsme se na posledním školení tohoto cyklu zaměřili na to, jak v dobrovolnických projektech (workcampech) pracovat s tématem diskriminace.

Účastnici se věnovali hlavně:

  • reflexi vlastního způsobu myšlení, které může vést k diskriminaci
  • nabytí sebevědomí při práci s tímto tématem
  • práci na metodách, jak tvořit antidiskriminační prostředí na dobrovolnických projektech
  • učení se vzdělávacím metodám a postupům
  • sdílení zkušeností v mezinárodním kontextu

Nebyli jste? Nevadí! Výstupem školení je mimo jiné tato příručka, ve které se dočtete, jak s tématem diskriminace na dobrovolnických projektech (workcampech) pracovat. Směle stahujte a čtěte, doufáme, že materiál přinese hodně inspirativním podnětů zejména vedoucím workcampů i dalším pracovníkům s mladými lidmi a dobrovolníky.

Více informací o školení Youthworker 2.0 a další brožurky (jak se vypořádat se složitými situacemi na dobrovolnických projektech, jak pracovat se sociální inkluzí na dobrovolnických projektech) najdeš tady.

Novinky