Zdokonal své školitelské dovednosti v rámci školení Youthworker 2.0

Jsi vedoucí dobrovolnických projektů nebo školitel/ka v práci s mládeží? Už jsi někdy v rámci svých aktivit pracoval/a s účastníky se speciálními potřebami nebo omezenými příležitostmi? A chtěl/a bys získat více zkušeností aby sis příště lépe poradil/a?

World cafe in progress lenka polcerov%c3%a1
Together 3  by ajka stindlova
Dealing with conflict situations lenka polcerov%c3%a1

Pokud jsou tvé odpovědi pozitivní, druhé školení v rámci projektu “Youthworker 2,0” je tu právě pro tebe.

Kde a kdy se školení uskuteční:
Začátek: 20. února 2017 kolem 16: 00
Konec: 27. února 2017 po snídani
Místo konání: Creative Space, Hollókő, Maďarsko

Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit kvalitu práce s mládeží prostřednictvím zvyšování kompetencí vedoucích mládeže a školitelů.

Cíle školení jsou následující.

Účastníci budou umět:

 • reflektovat vlastní postoje k začlenění osob se speciálními potřebami a omezenými příležitostmi * ve skupině
 • pochopit různá znevýhodnění, rozpoznat je a vypořádat se s nimi
 • sdílet zkušenosti v mezinárodním prostředí a vytvářet nové aktivity nebo projekty.

Cílová skupina:

Tento výcvikový kurz je určen pro účastníky, kteří:

 • mluví anglicky na dobré úrovni (celé školení bude probíhat v angličtině)
 • mají zkušenosti s prací se skupinou mladých lidí a zabývají se skupinovou dynamikou. Měli by být zapojeni do práce s mládeží po dobu nejméně 1 roku nebo by měli mít zkušenost s organizováním či vedením nejméně dvou mezinárodních projektů
 • mají alespoň jednu konkrétní zkušenost s účastníkem s omezenými příležitostmi nebo se zvláštními potřebami
 • jsou motivováni zvyšovat kvalitu v rámci svých vzdělávacích aktivit a v budoucnu využívat znalosti a dovednosti načerpané na školení
 • ideálně spolupracují s jednou z partnerských organizací (není povinné)

Zapojené organizace:

Organizátor a koordinátor projektu: INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Partneři:

 • Egyesek, Maďarsko
 • Transfuzní, Slovensko
 • Legambiente, Itálie
 • Xchange Skotsko
 • Young Researchers of Serbia

Podmínky:

 • účast na školení od začátku až do konce
 • účastnický poplatek € 15 od každého účastníka
 • pořadatel zajistí stravování, ubytování, materiály, obsah školení a uhradí cestování náklady každému z účastníků

Pokud tě to zajímá, stačí vyplnit tento dotazník do 15. ledna 2017.
Mrkni na pozvánku.

Kontaktní osoba: Bára Kiss (projektová koordinátorka) – bara@inexsda.cz

Projekt je podpořen z programu Erasmus+.

*Osoba se speciálními potřebami a omezenými příležitostmi se může potýkat se zdravotním postižením, s problémy v oblasti vzdělávání, může mít ekonomické či zdravotní problémy nebo se potýká se sociálními, kulturními či geografickými překážkami.

Novinky