The Sound of Light - zapojování lidí se sluchovým postižením - hledáme 3 účastníky na školení do Itálie

Zveme vás na mezinárodní školení The Sound of Light, které se zaměřuje na sdílení zkušeností a metodik pro zapojování lidí se sluchovým postižením do místních a mezinárodních projektů.
Školení se zúčastní zástupci z 9 organizací z 8 zemí.

Img 0913
Gopr4307 fhdr
 mg 8456 fhdr

školení se bude věnovat tématům:
- přístup jednotlivých zemí ke sluchovému postižení
- analýza důvodů vedoucích k nedostatečné účasti lidí se sluchovým postižením v místních a mezinárodních projektech
- mladí lidé s postižením, příčiny a důsledky vyloučení nebo diskriminačních událostí, k nimž dochází
- prezentace zkušeností z terénu, sdílení osvědčených metod a postupů
- vybavit účastníky novými dovednostmi a kompetencemi pro další práci po návratu
- a další
Přečtěte si více [soubor (SoL_popis) nenalezen]

Termín: 1.- 9.4.2016
Místo: Poggio Mirteto Scalo (RT), Itálie

Hledáme 3 slyšící účastníky z řad zástupců organizací či institucí a pracovníky s mládeží či aktivní dobrovolníky.

Podmínkou účasti je zájem a zkušenosti v daném tématu, schopnost práce v angličtině, účast na školení v jeho plné délce.

Finanční podmínky: cestovné proplacené na základě skutečné útraty maximálně do výše 275€ (dle podmínek grantu Erasmus +)
Strava a ubytování: 100% pokryté z grantu Erasmus +
*Účastnický poplatek 250 Kč (platí se až po případném přijetí na projekt, nevztahuje se na zástupce organizací)

V případě zájmu se můžete hlásit [soubor (SoL_prihlaska) nenalezen] na adrese info@inexsda.cz do středy 17.2.

Novinky