Konference o mezinárodním dobrovolnictví v Plzni

Dne 9. prosince 2014 jsme uspořádali konferenci s názvem Propojte Vaši obec, organizaci a veřejnost mezinárodním dobrovolnictvím.
Záštitu poskytla Eva Herinková, náměstkyně primátora města Plzně. Akce se uskutečnila v prostorách Regionálního dobrovolnického centra TOTEM v Plzni.

Konfplzen1
Konfp2
Konp3

Na konferenci se sešlo 50 zástupců obcí, NNO, ministerstva, firem i dobrovolníků, kteří sdíleli zkušenosti a příklady dobré praxe v oblasti pořádání mezinárodních dobrovolnických projektů (workcampů) a diskutovali související témata. Hlavní myšlenkou bylo, že z workcampů i z jiných dobrovolnických aktivit lze získat větší benefity, pokud se k jejich organizaci spojí více subjektů, např. NNO s obcí nebo více obcí zároveň. Konference byla také mezinárodní – o pořádání workcampů v obcích a NNO v Německu hovořila zástupkyně naší partnerské organizace IBG ze Stuttgartu.

Hlavní výstupy z konference (zejména závěry z panelových diskusí) si můžete přečíst v souhrnné zprávě.

Prezentující a jejich témata:

Fotogalerie na Facebooku INEX-SDA

Tisková zpráva ze dne 1. 12. 2014

Příručka pro místní hostitele dobrovolnických projektů – jak hostovat mezinárodní skupinu dobrovolníků ve vaší obci či organizaci

Kontakt: projekty.cr@inexsda.cz

Konference se konala v rámci projektu INEX-SDA Mezinárodním dobrovolnictvím mládeže k aktivnímu občanství v místních komunitách českého příhraničí.

Partneři:
Donoři:

Novinky