Blíží se Mezinárodní den dobrovolníků, slavíme ho přes třicet let

Letos je tomu 31 let, kdy Organizace spojených národů ustanovila 5. prosinec jako Mezinárodní den dobrovolníků. Jeho cílem je celosvětově upozorňovat společnost na práci dobrovolníků a jejich význam. V České republice existuje celá řada organizací, které se aktivně a úspěšně podílejí na šíření významu dobrovolnické práce. INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) patří mezi ně. Na české dobrovolnické scéně působí 25 let.

Dsc 2291
Vrchota volunteers 4 wildlife
Plov%c3%a1rna plze%c5%88 2016  p%c5%99en%c3%a1%c5%a1en%c3%ad mola  lucie pavli%c5%a1t%c3%adkov%c3%a1

Dobrovolnictví má pro společnost velký význam

„V INEX-SDA se snažíme, aby naše dobrovolnické projekty podporovaly otevřenou společnost, respekt ke kulturním odlišnostem a udržitelný rozvoj. V mnoha zemích, jako je např. Francie nebo Velká Británie, má dobrovolnictví dlouhou tradici, ale také v ČR se každoročně zvyšuje povědomí o dobrovolnické práci a díky tomu přibývá aktivních lidí, kteří se zajímají o dění doma i ve světě a věnují se, bez nároku na finanční odměnu, obecně prospěšným činnostem. A to je důvod, proč každoročně slavíme Mezinárodní den dobrovolníků a šíříme povědomí, že dobrovolnictví je jednak šance pomáhat tam, kde to má smysl, ale také prostor pro seberozvoj, nové zkušenosti a potkávání zajímavých lidí,“ uvedla Martina Ekrtová, ředitelka INEX-SDA. Letos v INEXu oslaví dobrovolnický svátek v úterý 6. prosince od 19 hodin v Café Jedna. Akce je otevřená všem nejen z řad dobrovolníků. Více na Facebooku a webu.

Čísla mluví jasně

INEX-SDA letos eviduje 2225 zahraničních workcampů, 35 českých workcampů a zhruba tisíc dobrovolníků. Z toho 391 se zúčastnilo workcampů v České republice. Ty podporují regiony a pomáhají ve čtyřech různých oblastech – ekologie, komunitní rozvoj, sociální služby a renovace památek. Letos se zapojilo více lidí než loni, ale i tak poptávka po dobrovolnících převýšila nabídku. „Zvýšený zájem nových organizací i obcí o dobrovolníky nás těší. Po celé zemi najdeme projekty hodné podpory i místa, která by potřebovala oživit, zvelebit. Věříme, že se to bude dařit i v další sezoně,“ říká Renata Míchalová z INEX-SDA, koordinátorka workcampů v ČR.

Mezinárodní den dobrovolníků každoročně připomíná nejen lidem v západní Evropě, jak důležitou funkci ve společnosti plní dobrovolnická práce. Výše uvedená čísla jsou jasným ukazatelem směru i v České republice.

Novinky