Hlas se na mezinárodní kurz pro dobrovolníky se zkušeností z projektů v globálním Jihu! DEADLINE 10.9.2016

WHAT NEXT? Mezinárodní kurz pro dobrovolníky se zkušeností z projektů v globálním Jihu

Veru
What next   3
Img 2043
  • Účastnil/a ses stáže či dobrovolnického projektu v Asii, Africe či Latinské Americe?
  • Zajímají tě témata jako solidarita, spravedlnost či rovnost v globálním i lokálním měřítku?
  • Rád/a by ses stal/a aktérem změny a přispěl/a k rozvoji férových vztahů mezi globálním Jihem a Severem?
  • Cítíš se být zodpovědným globálním občanem/kou?
  • Hledáš inspirativní prostor, ve kterém by ses naučil/a plánovat a realizovat projekty?

Pak je tento kurz určen právě tobě!

Rezidenční vzdělávací kurz, který ti pomůže zasadit dobrovolnickou zkušenost do kontextu aktivizmu a globální solidarity a díky kterému získáš praktické nástroje, jak působit jako transformační agent ve svém okolí i na globální úrovni se uskuteční v termínu 30.9.-5.10.2016 nedaleko Chotěboře (ČR).

Kurz je otevřen 36 účastníkům z Velké Británie, Irska, Německa a České republiky.

Účast na kurzu je vybraným účastníkům hrazena ze stipendia programu Erasmus+.

Chceš se dozvědět víc?

Novinky